A-Z Studenten

Wat zijn mijn rechten?

De AVG verstevigt de rechten van betrokkenen waarvan persoonsgegevens verwerkt worden. Betrokkenen zijn onder meer studenten, medewerkers, alumni, studiekiezers en respondenten in onderzoek.

Als betrokkene heb je verschillende rechten waarvan je gebruik kan maken.

Als medewerker, student, alumni, studiekiezer of bezoeker van de HvA, maar bijvoorbeeld ook als deelnemer aan onderzoek, heb je recht om te weten wat er met je persoonsgegevens gebeurt en waarom.

Werkwijze HvA

Als uitgangspunt geldt dat de HvA je informeert over een gegevensverwerking, op het moment dat de HvA persoonsgegevens van jou verzamelt of ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van toelichtende zinnen bij velden op een invulformulier. Daarnaast informeert de HvA je via het privacystatement en via het privacystatement DLO.

Functionaris gegevensbescherming

De HvA heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze ziet er op toe dat de persoonsgegevens volgens de geldende regels worden verwerkt. De functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als medewerker, student, alumni, studiekiezer of bezoeker van de HvA, maar bijvoorbeeld ook als deelnemer aan onderzoek, heb je recht om jouw persoonsgegevens in te zien die door of namens de HvA zijn verwerkt.

Hoe beschikken we over jouw gegevens?

Via het landelijke aanmeldportaal Studielink ontvangt de HvA de aanmeldgegevens van haar studenten. Deze gegevens slaan we op in het Studenten Informatie Systeem (SIS), het bronsysteem voor alle studentgegevens. SIS kent een koppeling met een aantal andere systemen die vanuit SIS voor verschillende doeleinden gegevens ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan de MijnHvApp. Een overzicht van de belangrijkste systemen vind je hier. Dit overzicht wordt geregeld aangevuld.

Hoe kun je je gegevens inzien?

Het recht op inzage kun je voor een belangrijk deel direct zelf uitoefenen door gebruik te maken van SIS .

Wil je andere gegevens inzien dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.

Je gegevens kan je wijzigen via Studielink . Voor gegevens die je niet kan wijzigen kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.

N.B. De HvA kan daarbij niet afwijken van de gegevens die zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Je hebt ook het ‘recht op verwijdering’ en het ‘recht om vergeten te worden’. Zo is het mogelijk om de HvA te verzoeken je gegevens te verwijderen. Daar bovenop kun je de HvA verzoeken iedere koppeling naar je persoonsgegevens te verwijderen (‘vergeten worden’).

Let op

Ook het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen en het verzoek om vergeten te worden kan worden afgewezen. Bijvoorbeeld in kader van andere wetgeving (zoals de wet op hoger onderwijs) waarbij de HvA verplicht blijft om bepaalde gegevens te bewaren.

Je kunt de gegevens die je hebt aangeleverd aan de HvA via Studielink opvragen en inzien. Via Studielink kan je deze gegevens ook doorsturen naar een andere onderwijsinstelling.

Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat je de mogelijkheid krijgen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. De gegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt in de volgende gevallen:

  • met de toestemming van jou;
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • ter bescherming van de rechten van andere (rechts)personen.

Wil je tijdelijk de verwerking van jouw gegevens stil zetten, dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.

Aan de verwerking van je persoonsgegevens gaat een belangenafweging vooraf: je recht op privacy wordt afgewogen tegen het verwerkingsbelang. Deze afweging is algemeen en abstract.

Wanneer er voor jou een specifieke situatie geldt, kun je deze situatie kenbaar maken bij de HvA. Op deze manier kan de HvA het verwerkingsbelang heroverwegen op basis van jouw nieuwe of specifieke situatie.

Let op

Wanneer een verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. In dat geval kun je wel je toestemming intrekken.

Wil je bezwaar maken, dan kan je een verzoek indienen via juridischezaken@hva.nl.

Termijn

De HvA neemt verzoeken zorgvuldig in behandeling. Je wordt zo spoedig mogelijk voorzien van een antwoord, dit kan maximaal een maand duren. De verwerking van complexe verzoeken verlengen wij met maximaal twee maanden. Over een eventuele verlenging word je binnen een maand na je verzoek geïnformeerd.

Lees meer over je rechten bij de veelgestelde vragen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 5 juli 2023