A-Z Studenten

Melden datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Het is voor de kwalificatie ‘inbreuk in verband met persoonsgegevens’ niet relevant dat er boos opzet in het spel is.

Een datalek moet meteen worden gemeld zodat actie kan worden ondernomen. Melden kan bij de ICTS Servicedesk via servicedesk-icts@hva.nl of telefonisch op 020- 5951402. Buiten kantooruren kan dit via servicedesk-icts@hva.nl.

Download ook de pdf met meer informatie: wat is een persoonsgegeven en wat is een datalek

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 24 oktober 2022