A-Z Studenten

Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die ‘direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon’.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Maar ook het studentennummer en HvA e-mailadres zijn persoonsgegevens, deze geven toegang andere persoonsgegevens zoals geboortedatum, adres, studieresultaten etc.

In de AVG wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘persoonsgegevens’ en ‘bijzondere persoonsgegevens’. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn. Het gaat dan specifiek om:

  • Gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Politieke opvattingen
  • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
  • Lidmaatschap van een vakbond
  • Genetische gegevens en biometrische gegevens met het oog op identificatie van een persoon
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
  • Strafrechtelijke gegevens

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is niet toegestaan, tenzij er een specifieke uitzondering van toepassing is, of als de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 18 oktober 2023