A-Z Studenten

Examencommissie

De examencommissie van de faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

De examencommissie van de faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

De examencommissie:

  • bewaakt de kwaliteit van tentamens, examens en diplomaverlening. Het instellingsbestuur (in de faculteiten vertegenwoordigd door de faculteitsvoorzitter) is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de accreditatie.
  • stelt richtlijnen en aanwijzingen vast (binnen het kader van de OER) om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen;
  • wijst examinatoren aan;
  • reikt het getuigschrift uit;
  • verleent vrijstellingen;
  • treft maatregelen in geval van fraude;
  • stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden.
  • speelt een belangrijke rol bij de accreditatie van de opleiding vanwege haar verantwoordelijkheid op het gebied van toetsing en gerealiseerd eindniveau.

Alle informatie over (het indienen van een verzoek bij) de examencommissie van de faculteit of opleiding vind je op de website van de betreffende examencommissie:

Toetscommissies

Naast examencommissies kent de HvA ook toetscommissies. Deze commissies voeren taken uit op het gebied van toetskwaliteit in opdracht van examencommissies.

Scholingsprogramma

De HvA Academie verzorgt een scholingsprogramma voor de leden van examencommissies en er is een leidraad voor examencommissies HvA beschikbaar.

Bezwaar indienen

Als een student in beroep wil tegen een besluit van de examencommissie kan hij/zij terecht bij het Loket beroep, bezwaar en klacht.

Zie ook:
Beleidsdocumenten HvA :

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 21 september 2022