A-Z Studenten

Examencommissie

Voeding en Diëtetiek

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

De examencommissie vergadert op 11 juli 2022 voor het laatste voor de zomervakantie. Vragen/verzoeken die daarna binnen komen worden besproken in de vergadering van 22 augustus. Wij nemen dan je vraag/verzoek in behandeling, waarna je een reactie van de examencommissie ontvangt.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken, zoals voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen, deelname minoren, aanvraag diploma, vrijstellingen, of Bindend Studieadvies (BSA).

Verzoek of aanvraag indienen examencommissie

Wil je een verzoek of vraag indienen bij de examencommissie, vul dan het aanvraagformulier volledig in, met bijlagen indien gewenst. Hieronder vind een je extra toelichting per onderdeel.

De examencommissie behandelt geen aanvragen die je te laat, onjuist of incompleet indient.

Herkansing aanvragen

Je kunt bij de examencommissie terecht voor een verzoek om een herkansing of extra kans van 1 of meer studieonderdelen (bijv. als gevolg van ziekteverzuim). Kies in de aanvraag examencommissie bij '3 verzoekschrift' de optie 'extra toetsgelegenheid'.

Herkansing aanvragen bij een voldoende:

Let op: wil je een toets of opdracht herkansen waarvoor je al een voldoende hebt gehaald? Dan moet je die herkansing aanvragen bij de examencommissie, voorzien van een goede motivatie.

Vrijstelling aanvragen

Wil je een vrijstelling aanvragen? Lees alle informatie op de pagina Vrijstellingsverzoek Voeding in de A-Z. Kies in de aanvraag examencommissie bij '3 verzoekschrift' de optie 'vrijstelling'.

Minor aanvragen

Bij een minor heb je verschillende keuzeopties:

 • opleidingsminor Voeding en Diëtetiek:
  • Nutrition & Dietetics
  • Nutrition & Health Promotion – Personal Trainer
  • Creating Food Concepts
  • Gezonde Leefstijl en Leefomgeving
 • HvA-minor
 • externe minor buiten de HvA

Toestemmingsverzoek minoren

Voor de minoren van Voeding en Diëtetiek heb je geen toestemming nodig van de examencommissie. Voor alle overige HvA-minoren en externe minoren wel, met uitzondering van de HvA-minoren in de lijst hieronder die de examencommissie heeft goedgekeurd. Bij deze minoren moet je wel voldoen aan de instapvoorwaarden op het moment dat de minor start. Voor HvA-minoren die niet op deze lijst staan en voor externe minoren, moet je een toestemmingsverzoek indienen bij de examencommissie.

Kies in de aanvraag examencommissie bij '3 verzoekschrift' de optie 'goedkeuring minorkeuze' en stuur jouw studievereistenoverzicht van SIS als bijlage mee.

Minorinstapvoorwaarden goedgekeurde HvA-minoren

 • Propedeuse behaald + 40 studiepunten uit de hoofdfase (per 2022-2023 30 studiepunten uit de hoofdfase)
 • Aanvullende instapvoorwaarden vanuit de minor (indien van toepassing)

Download overzicht goedgekeurde HvA-minoren.

Cijferregistratie KOM-minor

 • Laat na het afronden van een minor via Kies Op Maat (KOM) een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst en certificaat zien bij de examencommissie van Voeding en Diëtetiek (kamer A3.72) Maak een afspraak per e-mail (examencommissievoeding@hva.nl).
 • De examencommissie neemt daarna de minor op in jouw studievereisten.

Een minor in het buitenland gevolgd? Lever dan een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst en certificaat in bij Jacqueline Commandeur of Anne Doornbos, de buitenlandcoördinatoren van Voeding en Diëtetiek.

Meer informatie over minoren vind je op minoren.mijnhva.nl.

Diploma aanvragen

Wil je je diploma aanvragen?

Kies in de aanvraag examencommissie bij '3 verzoekschrift' de optie 'overig' en stuur het ingevulde diplomaformulier als bijlage mee.

Cum laude

Wil je een aanvraag cum laude geslaagd indienen? Geef dit aan in het diplomaformulier.

Toetsvorm special needs aanvragen

Wil je een verzoek indienen voor een aangepaste vorm van toetsing (bv in geval van een functiebeperking of bij een blessure)? Kijk op de pagina Studeren met een functiebeperking voor meer informatie.

Kies in de aanvraag examencommissie bij '3 verzoekschrift' de optie 'toetsvoorziening obv functiebeperking'.

Buitenlandstage verzoek

Wil je stage lopen in het buitenland? Neem dan contact op met Jacqueline Commandeur of Anne Doornbos. Meer informatie vind je op de pagina Buitenland Stage en Studie.

Deelname stage en afstuderen aanvragen

Alle benodigde informatie over stage en afstuderen vind je in de Studiegids en/of in Brightspace. Heb je interesse, neem dan contact op met het stagebureau van Voeding en Diëtetiek.

OER / BSA - vragen

Heb je een vraag over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) of het Bindend studieadvies (BSA)?

Kies in de aanvraag examencommissie bij '3 verzoekschrift' de optie 'vraag/verzoek om informatie'.

Contact examencommissie

E-mail: examencommissievoeding@hva.nl (alleen voor docenten/externen)
Telefoon: 06 21158168 (Saskia Veerkamp)
Postvak: begane grond ( S. Veerkamp / Examencommissie, postvak nr. 30)

Leden examencommissie Voeding en Diëtetiek

 • Yvonne Booij (Voorzitter)
 • Annemarie Waal
 • Barbara Dijkstra
 • Saskia Veerkamp (ambtelijk secretaris)

Oneens met beslissing Examencommissie?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het CBE kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 7 juli 2022