Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Creative Business

Examencommissie CB

Welkom op de pagina van de examencommissie Creative Business (CB).

Meer informatie over de examencommissie vind je op de opleidingspagina's van CO+CB op Brightspace:

Nog geen toegang tot de opleidingspagina? Selecteer via de Course selector jouw opleiding en klik op het tabblad 'Algemeen' zodat je kunt deelnemen aan de pagina Opleidingsinformatie. Hier vind je via ‘Content’ informatie over de Examencommissie CB.

Als student of docent kun je bij de examencommissie terecht voor:

  • Vragen over de Onderwijs- en Examenregeling
  • Vragen over het bindend studieadvies
  • Verzoek om aangepaste vorm van toetsing (bijv. in geval van een functiebeperking of bij een blessure)
  • Verzoek om vrijstelling
  • Verzoek om getuigschrift
  • Verzoek om extra herkansing van studieonderdelen (bv als gevolg van ziekte)
  • Klachten over (de beoordeling van) een toets
  • Kwaliteit van een toets
  • Volgen van een minor buiten de opleiding of de HvA
  • Volgen van een buitenlandstage

ONEENS MET BESLISSING EXAMENCOMMISSIE?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het COBEX kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 17 juni 2021