A-Z Studenten Fiscaal Recht en Economie

Tentamens en herkansingen

Hoe identificeer ik mij voor een tentamen?

De wijze van identificeren bij tentamens verschilt tussen tentamens die op locatie plaatsvinden en tentamens die online worden afgenomen.

 • Bij online tentamens (Proctorio) identificeer je je met een HvA-collegekaart. Volg deze link voor meer informatie over het aanvragen van een HvA-collegekaart.
 • Bij tentamens die op locatie plaatsvinden ben je verplicht je te identificeren met een van de onderstaande documenten:
  • Geldig paspoort, uitgegeven door ieder land
  • EER -identiteitskaart, enkel uitgegeven door een land binnen de Europese Economische Ruimte
  • EER -rijbewijs, enkel uitgegeven door een land binnen de Europese Economische Ruimte
  • Verblijfsvergunning, afgegeven Nederlandse overheid

   Let op: Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba behoren niet tot de EER

Hoe vaak worden tentamens aangeboden?

Alle tentamens worden minstens twee keer per studiejaar aangeboden. Houd rekening met de opbouw van je studieprogramma:

 • soms is het niet mogelijk bepaalde deeltentamens te herkansen
 • dan kun je als herkanser deelnemen aan een integrale herkansing

Kijk altijd eerst op rooster.hva.nl aan welke tentamens je als herkanser mag en wilt deelnemen of neem contact met je studieadviseur.

Hoeveel tentamenkansen heb jij?

Je hebt twee tentamenkansen per vak per studiejaar.

 • Of via een regulier tentamen (= eerste kans) en een herkansing (= tweede kans)
 • Of, wanneer je je reguliere tentamen en herkansing in het voorgaande studiejaar niet gehaald hebt, een eerste herkansing (= eerste kans) en een tweede herkansing (= tweede kans) in het nieuwe studiejaar

N.B. Het studiejaar start altijd op 1 september en eindigt op 31 augustus.

Eerste kans

Dit is het reguliere tentamen dat direct volgt op de lessen en staat automatisch geregistreerd in SIS.

Tweede kans

Dit is de herkansing. Kijk eerst op rooster.hva.nl voor de inschrijfperiode voor herkansingen en registreer je via SIS. Iedere inschrijving geldt als deelname, ook als je niet deelneemt aan het tentamen.

Extra kans

In individuele gevallen kan de examencommissie op grond van persoonlijke omstandigheden een derde gelegenheid toekennen.

Hoe herken je een herkansing op rooster.hva.nl?

Op rooster.hva.nl staat bij herkansingen altijd een inschrijfperiode en een herkanserscode vermeld. Tentamens op rooster.hva.nl waar geen inschrijfperiode bij staat aangegeven zijn geen herkansingen maar reguliere tentamens. Herkansers kunnen dus niet deelnemen aan reguliere tentamens.

Wanneer zijn je tentamens?

Klik direct door naar de handleidingen om datum en tijdstip van je tentamens en herkansingen op rooster.hva.nl. op te zoeken.

Op welke locatie en in welke ruimte zal het tentamen plaatsvinden?

Het tentamenrooster wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van elk blok gepubliceerd op rooster.hva.nl. Bij elke toets of herkansing wordt ook de locatie weergegeven. Neem contact op met de docent voor eventuele vragen over decentrale tentamens.

Controleer je reguliere tentamens in SIS

Je staat automatisch ingeschreven in SIS voor reguliere tentamens (eerste kans). Reguliere tentamens volgen uit lessen die je voor het eerst volgt.

 • Controleer altijd of je voor je reguliere tentamens goed staat ingeschreven
 • Is er iets niet in orde? Meld je dan onmiddellijk bij het Servicepunt

Aanmelden SIS voor herkansing

De inschrijftermijn voor herkansingen staat per tentamen in rooster.hva.nl en in de mail die je voorafgaand aan iedere inschrijfperiode ontvangt: zet die data in je rooster.hva.nl!

Dus: wil je een tentamen herkansen? Dan moet je jezelf via SIS aanmelden voor een herkansing (dit hertentamen is de tweede kans): zie Aanmelden herkansingen.

Aanmelden herkansing Deeltijd

Deeltijdstudenten melden zich aan voor een herkansing via SIS . Zie Aanmelden herkansing.

Herkansing aanmelden maar SIS is 'vol'

Waarschijnlijk probeer je je als herkanser in te schrijven voor een regulier tentamen en dat kan niet.

 • zoek je tentamen op in rooster.hva.nl
 • controleer in SIS al je reguliere tentamens en
 • controleer al je herkansingen waarvoor je je hebt aangemeld

Klopt het niet of kun je het niet vinden? Ga tijdens de inschrijfperiode naar het Servicepunt of het Onderwijsbureau!

Uitschrijven

Wil je geen regulier tentamen of herkansing doen? Dan kun je je alleen uitschrijven via SIS binnen de aangegeven inschrijfperiode.

Tentamenregels FBE

Tijdens alle tentamens en herkansingen gelden strikte regels. Zonder geldig legitimatiebewijs (paspoort, EER-identiteitskaart, EER-rijbewijs of verblijfsvergunning afgegeven door Nederlandse overheid) word je bijvoorbeeld niet toegelaten. Je dient op de hoogte te zijn van de tentamenregels voor tentamens op locatie (pdf) en online tentamens op afstand (pdf).

Regels cijfers invoeren

Formeel behoort je docent je cijfer binnen vijftien werkdagen (drie weken) in SIS ingevoerd te hebben. Is je cijfer niet of niet juist ingevoerd? Neem dan eerst contact op met je docent.

Tentamen Clash

Het kan voorkomen dat meerdere tentamens of herkansingen gelijktijdig staan ingeroosterd of dat de tijden overlappen. Neem dan tijdens de inschrijfperiode contact op via het Digitale Servicepunt om te regelen, dat je wel meerdere tentamens of herkansingen na elkaar kunt doen. Vermeld in je melding altijd de studiegidsnummers, de tentamendatum en het tijdstip van de tentamens die samenvallen.

Te laat of vergeten in te schrijven?

Wanneer de inschrijfperiode is gesloten, kun je je niet meer voor tentamens en herkansingen in- en uitschrijven. Zorg dat je op de hoogte bent van de data van de inschrijfperiode. Mocht je door het missen van een tentamen of herkansing problemen oplopen met de voortgang van je studie, neem dan contact op met je studieadviseur, mentor of coach om te zien wat dit voor jou betekent.

Tentamen of herkansing gemist?

Je kunt twee keer per studiejaar deelnemen aan een tentamen/herkansing. Let op: Iedere aanmelding geldt als deelname, ook als je niet komt of bent gekomen. Heb je een tentamen of herkansing gemist dan moet je je, wanneer dat tentamen weer wordt aangeboden, opnieuw inschrijven. Let op de inschrijfperiode.

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 27 februari 2024