A-Z Studenten Fiscaal Recht en Economie

Online tentamens op afstand (Proctorio)

Op deze pagina vind je alle informatie rondom online toetsen die afgenomen worden met ondersteuning van het FBE Onderwijsbureau.

VOOR HET TENTAMEN - Instructiemail

Wanneer je in SIS ingeschreven staat voor een online tentamen ontvang je altijd ongeveer 5 werkdagen voor de dag van het tentamen een mail met informatie en instructies over het tentamen. Heb je de e-mail niet ontvangen? Controleer dan de spam-folder van je mailbox of check in SIS of je wel correct ingeschreven staat en neem zo nodig contact op met het onderwijsbureau.

Wat is Testvision Online

De meeste online toetsen worden afgenomen via TestVision Online. Dit is een online toetssysteem.

Online surveillance

Vaak wordt bij de afname van tentamens in TestVision gebruik gemaakt van het programma Proctorio (online proctoring). Dit is een online surveillance programma waarbij via de webcam gesurveilleerd wordt. Ook je scherm kan worden opgenomen. Beelden gemaakt via het online surveillancesysteem worden na 6 maanden vernietigd.

Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van Proctorio, is het meekijken door de examinator/docent met studenten tijdens de afname via Virtual Classroom of MS Team toegestaan. Deze applicaties zijn veilig ingericht en voldoen aan de privacy-eisen. De beelden worden niet opgenomen en opgeslagen. Je kan dus gevraagd worden om camera en geluid tijdens de afname aan te zetten. Studenten mogen de achtergrond ‘blurren’.

Bij onregelmatigheden of een vermoeden van fraude zal een melding worden gemaakt aan de examencommissie. Voor meer informatie over fraude en plagiaat raadpleeg je hoofdstuk 4 van de OER.

Inloggen met HvA-id en wachtwoord

Controleer minstens een dag voor je tentamen of je zonder problemen kunt inloggen in TestVision Online. Ga naar hva.testvision.nl/online/kandidaten en log via SURFConext in met je HvA-ID en wachtwoord.

Gebruik enkel de browser Google Chrome.

Kijk na het inloggen meteen of je de oefentoets klaar ziet staan. Mocht je verdere vragen hierover hebben kun je een mail sturen naar onderwijsbureau.fbe@hva.nl.

Oefentoets

In TestVision staat een algemene oefentoets klaar om bekend te worden met TestVision Online en Proctorio. Het is dus geen oefentoets die lijkt op het tentamen. Het is belangrijk dat je deze oefentoets maakt zodat je bekend wordt met de toetsomgeving, proctoring en eventuele problemen tijdig kunt melden. De oefentoets is daarnaast ook bedoeld om apparatuur te testen. Denk hierbij aan je camera en geluid.

Controleer of je zonder problemen kunt inloggen in TestVision en de toets kunt opstarten. Gebruik enkel de browser Google Chrome. Neem bij problemen contact op met het onderwijsbureau.

Ik ben thuis niet in de omstandigheid om een tentamen te doen

Als er thuis geen geschikte ruimte is waar je alleen een tentamen kan doen of er zijn andere zwaarwegende redenen waarom het voor jou niet mogelijk is om veilig en rustig een tentamen te doen dan kan je dat aangeven bij de examencommissie van je opleiding. Er is dan de mogelijkheid om het tentamen op een (HvA)-locatie doen. Meld dit tijdig via het digitale servicepunt bij de examencommissie zodat ze een plek voor je regelen. Selecteer daar de optie ‘Overige Verzoeken’, geef aan welke tentamens je gaat maken en houd er rekening mee dat de examencommissie en het onderwijsbureau minstens 5 werkdagen nodig hebben om je verzoek te behandelen. De examencommissie kan je vragen aan te tonen dat je inderdaad niet in staat bent om het tentamen thuis te doen.

Het gaat niet lukken om de benodigde hardware rond te krijgen

Als uit de oefentoets blijkt dat het niet lukt om thuis de benodigde hardware rond te krijgen dan bestaat de mogelijkheid het tentamen op een (HvA) locatie doen. De examencommissie kan je vragen aan te tonen dat je inderdaad niet in staat bent om het tentamen thuis te doen. Meld dit tijdig bij de examencommissie van je opleiding zodat zij een plek voor je kunnen regelen.

Meld dit tijdig via het digitale servicepunt bij de examencommissie zodat ze een plek voor je regelen. Selecteer daar de optie ‘Overige Verzoeken’, geef aan welke tentamens je gaat maken en houd er rekening mee dat de examencommissie en het onderwijsbureau minstens 5 werkdagen nodig hebben om je verzoek te behandelen. De examencommissie kan je vragen aan te tonen dat je inderdaad niet in staat bent om het tentamen thuis te doen.

Bijzondere tentamenvoorzieningen

Voordat het tentamen plaatsvindt controleert het onderwijsbureau of er studenten zijn die recht hebben op bijzondere voorzieningen.

Wanneer het gaat om toetstijdverlenging (TTV) dan wordt de tentamenduur voor jou in TestVision Online aangepast zodat je gebruik kan maken van de extra tijd. Een voorwaarde hiervoor is wel dat je de voorziening op tijd hebt aangevraagd en toegekend gekregen van de studentendecaan.

Maak je gebruik van andere voorzieningen zoals een speciale laptop of software? Neem dan tijdig contact op met de studentendecaan zodat je het tentamen in het TTV-lokaal kan maken.

TIJDENS HET TENTAMEN - Op de dag van het tentamen

Op de dag van je online tentamen kun je een uur van tevoren inloggen in TestVision Online via hva.testvision.nl/online/kandidaten. Zorg ervoor dat je laptop is aangesloten op netstroom en internet. Maak desnoods gebruik van de internet (LAN-)kabel om te voorzien in een zo stabiel mogelijke internetverbinding.

Zie je de toets dan nog niet? Ververs de pagina (via F5 voor Windows of Command+R voor Mac)!

Monitoring IP-adres

Op verzoek van de examencommissie monitort het onderwijsbureau tijdens online tentamens vanaf welke IP-adressen ingelogd wordt. Wanneer studenten vanaf hetzelfde IP-adres werken wordt dit doorgegeven. De examencommissie is zich ervan bewust dat werken vanaf hetzelfde IP-adres niet direct hoeft te betekenen dat er sprake is van fraude.

Log op tijd in

Van studenten wordt verwacht dat ze op tijd beginnen aan het tentamen. Na 20 minuten kan je niet meer aan het tentamen beginnen.

Heb je opstartproblemen? Neem dan direct contact op via examsupport.hva.nl

Het tentamen wordt een uur voor aanvang, niet eerder, automatisch zichtbaar in het systeem.

Maak je een tentamen via TestVision, zonder Proctorio, dan is het tentamen beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord wordt bij aanvang door het onderwijsbureau weggehaald. Je hoeft dus niet zelf een wachtwoord in te voeren.

Heb je een tentamen via TestVision met Proctorio? Hou er dan rekening mee dat je eerst alle stappen van de Proctorio-instructie doorloopt voordat je kunt beginnen met jouw tentamen.

Namen van studenten die pas na 20 minuten inloggen, worden doorgegeven aan de examencommissie. Wanneer je pas na 20 minuten inlogt, kan de examencommissie je tentamen ongeldig verklaren.

Identificatie met collegekaart

Bij tentamens die afgenomen worden met behulp van proctoring wordt gevraagd je bij aanvang van het tentamen te identificeren. Dit doe je door je HvA-collegekaart duidelijk te tonen voor je webcam. Zorg er dus voor dat je een geldige HvA-collegekaart hebt wanneer je een online tentamen gaat maken.

Het kan voorkomen dat je een online tentamen maakt zonder proctoring. In dat geval kan je identiteit niet gecontroleerd worden. Natuurlijk maak je het tentamen alleen. Het tentamen zal daarom starten met een verklaring dat je het tentamen zelfstandig maakt. Bij een vermoeden van identiteitsfraude zal een melding gemaakt worden aan de examencommissie. Let op! Bij tentamens op locatie gelden andere regels omtrent identificatie, zie hiervoor 'Digitale tentamens op locatie'.

Waar kan ik terecht met vragen tijdens de afname

Voor zowel inhoudelijke als technische vragen over het tentamen kan je terecht bij examsupport.hva.nl.

Kijk bij technische vragen eerst of het antwoord te vinden is bij de veelgestelde vragen.

Kom je er niet uit? Stuur dan een bericht via de chatfunctie (LiveChat) rechts onder in beeld. Vul hier je studentnummer in, de naam van het tentamen en de naam van de faculteit waar je student bent.

Let erop dat je geen persoonsgegevens deelt. Indien wij dat aangeven, dan graag alleen je studentnummer.

Hoeveel tijd heb ik voor het tentamen?

De tijdsduur van je tentamen kan je terugvinden op het rooster en staat vermeld in de instructiemail die je vooraf toegestuurd krijgt. Tijdens het tentamen loopt er een klok mee links onderin op je scherm in TestVision.

Hoe moet ik een bestand inleveren?

Kijk dan bij aanvang waar je het bestand op je computer hebt opgeslagen zodat je aan het eind niet eindeloos moet zoeken en je in tijdnood komt. Gebruik geen vreemde tekens in de bestandsnaam, anders kunnen er problemen ontstaan bij het uploaden van het bestand. Wanneer het inleveren niet lukt, laat dit dan meteen weten via de examsupport.hva.nl – LiveChat. Stuur je gemaakte werk nooit zomaar naar de docent of het onderwijsbureau.

Na de afname

De docent kan de plagiaatscanner gebruiken om na te gaan of er gebruik is gemaakt van hulp van derden. Plagiaat geldt ook voor het ter beschikking stellen van je eigen werk aan andere studenten. Dit is ook een vorm van fraude. Bij een vermoeden van plagiaat of fraude wordt melding gemaakt aan de examencommissie. Voor meer informatie over fraude en plagiaat raadpleeg je hoofdstuk 4 van de OER.

Bij twijfel over de authenticiteit van de antwoorden kan de docent jou vragen om een mondelinge toelichting te geven op een willekeurige vraag uit het (openboek) tentamen. Dit ter bevestiging van een gegeven antwoord. De docent kan dit vragen tot 15 werkdagen na datum van afname, tenzij hierover vooraf door de examinator andere instructies zijn verstrekt.

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 27 februari 2024