A-Z Studenten

Veiligheidsvoorzieningen in gebouwen

Naast het toezicht van de centrale meldkamer en de surveillancediensten wordt ook gezorgd voor veiligheidsvoorzieningen in de gebouwen.

Wat kun je verwachten?

  • Plaatsing van (brand)veiligheidsvoorzieningen, zoals brandblusmiddelen, vluchtwegplattegronden, ontruimingstekeningen en vluchtweg- en veiligheidssignaleringen.
  • Op verzoek van de hoofdgebruiker van een gebouw wordt een ontruimingsplan opgesteld.
  • Veiligheidsinspecties op (brand)veilig gebruik volgens de wettelijke verplichtingen.
  • Beheer van brandveiligheidsvoorziening en specifiek na inspectie, brandmelding, een incident of een ongeval.
13 juli 2017