A-Z Studenten

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In alle gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Daarnaast worden opleidingen en noodzakelijke trainingen voor de Bedrijfshulpverlening (BHV) geboden.

De HvA is verplicht om goed getrainde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in de HvA-gebouwen te hebben. BHV’ers beperken de gevolgen van een incident zoveel mogelijk, totdat professionele hulpverleners het kunnen overnemen.

Opleiding, trainingen en voorzieningen:

  • EHBO-cursussen
  • BHV-cursussen
  • BHV-oefeningen
  • oefening met ontruiming
  • BHV-materialen zoals hesjes, BHV-verbandkoffer, evacuatiemiddelen en AED’s (Automatische Externe Defibrillators)
  • periodieke controle van materialen zoals BHV-verbandkoffers, AED, evacuatiemiddelen

Let op: de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van voldoende BHV’ers op locatie ligt bij de hoofdgebruiker en gebruikers van de locatie.

Heb je extra hulp nodig om het gebouw snel en veilig te kunnen verlaten? Overleg dan met de BHV-coördinator van jouw faculteit op welke wijze je het beste ondersteund kan worden.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 oktober 2023