A-Z Studenten

EHBO

Er zijn altijd EHBO-hulpmiddelen in de gebouwen beschikbaar en er wordt voor gezorgd dat de bedrijfshulpverleners en EHBO’ers goed zijn opgeleid.

Waar vind ik EHBO-koffers?

In grote gebouwen vind je op elke verdieping in de gangen een EHBO-koffer. In kleine gebouwen vind je een EHBO-koffer op plaatsen in het gebouw die herkenbaar zijn aan een groene sticker met een wit kruis. Daarnaast vind je EHBO-koffers bij recepties en servicepunten.

Waar vind ik vluchtwegen, noodtrappen en blusmiddelen?

In ieder HvA-gebouw hangt op elke etage een plattegrond met daarop de vluchtwegen, noodtrappenhuizen en brandblusmiddelen. Deze plattegronden zijn meestal te vinden bij de liften. Volg voor de vluchtwegen de verlichte aanduiding naar de nooduitgangen.

Hoe handel ik bij ongevallen?

 • denk aan de veiligheid;
 • blijf rustig;
 • bel het alarmnummer 020 595 3333;
 • meld: naam, telefoonnummer, plaats, soort ongeval, aantal slachtoffers;
 • blijf bij het slachtoffer tot de bedrijfshulpverlener aanwezig is;
 • volg de instructies van de bedrijfshulpverlener op.

Hoe handel ik bij brand?

 • denk aan de veiligheid;
 • blijf rustig;
 • sla de handmelder in;
 • bel het intern alarmnummer;
 • meld: naam, telefoonnummer, plaats, omvang van de brand;
 • alarmeer collega’s en studenten;
 • sluit ramen en deuren;
 • indien mogelijk: blus vuur met brandblusser of brandslang;
 • volg de ontruimingsinstructies volgens de omroepinstallatie;
 • gebruik NOOIT de LIFT.

Hoe handel ik bij ontruiming?

 • een ontruiming wordt aangekondigd door een sirene en via de omroepinstallatie;
 • blijf rustig;
 • volg de instructies van de BHV’er op;
 • maak gebruik van de aangegeven vluchtroutes;
 • gebruik NOOIT de LIFT;
 • loop achter elkaar in de trappenhuizen (Invoegen volgens ritssluitingsprincipe);
 • ga naar de verzamelplaats. Volg, indien aanwezig, de paarse aanwijzingsborden. De receptionist en BHV'ers kennen de verzamelplaats;
 • neem studenten en/of gasten mee;
 • wacht daar op instructies.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zijn medewerkers die tijdens training hebben geleerd wat ze moeten doen bij noodgevallen. Zij kunnen onder andere basale eerste hulp verlenen. In drukbezette gebouwen zijn vaak ook gediplomeerde EHBO’ers aanwezig.

BHV-oefeningen

BHV’ers houden regelmatig oefeningen in de HvA-gebouwen om te testen of alle noodvoorzieningen naar behoren functioneren. Tegelijkertijd oefenen BHV’ers de BHV-procedures op de werkplek om in geval van nood zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Soms worden de medewerkers en studenten die aanwezig zijn in een gebouw betrokken bij de oefening om een ontruiming echt te oefenen. De manieren waarop de BHV-organisatie in de gebouwen kan oefenen zijn:

 • een droge oefening
 • een van tevoren aangekondigde ontruiming
 • een niet-aangekondigde ontruiming
10 mei 2022