A-Z Studenten

Beveiliging en bewaking

Binnen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is de centrale meldkamer het meldpunt voor incidenten. De meldkamer heeft een spilfunctie in de beveiliging en is daarom 24/7 bezet.

De centrale meldkamer zorgt voor:

 • het ondersteunen bij calamiteiten en grootschalige incidenten;
 • het inschakelen van in- en externe hulpdiensten buiten openingstijden;
 • het alarmeren van de BHV-organisatie binnen openingstijden;
 • het organiseren en aansturen van beveiliging en surveillancetoezicht in gebouwen en op terreinen;
 • het toezicht houden op en bedienen van beveiligingscamera’s;
 • het ondersteunen van receptiediensten op afroep door surveillanten. Zie Receptie voor meer informatie.

Calamiteit melden

Bij calamiteiten of spoedeisende zaken bel je direct naar de centrale meldkamer. Dat kan 24/7 via telefoonnummer 020 595 3333. Let op! Meld onveilige situaties in het gebouw en (bijna)ongevallen ook bij de servicedesk en de direct leidinggevende (Let op: vanaf 1 oktober 2015 dient men zelf een incident te registreren middels het hiervoor bestemde registratieformulier, te vinden onder ‘Veiligheidsmeldingen’).

Surveillancediensten

Surveillanten ondersteunen ten behoeve van de veiligheid in gebouwen en op de terreinen, zowel binnen als buiten de openingstijden van gebouwen. Surveillanten zijn 24/7 inzetbaar en hebben als taak:

 • toezicht houden op de orde en veiligheid in de gebouwen en (parkeer)terreinen;
 • toezicht houden op de uitvoering van het parkeerbeleid;
 • toelaten en begeleiden van leveranciers buiten kantoortijden en hulpdiensten;
 • het verrichten van open- en sluitrondes;
 • alarmopvolging, bijvoorbeeld bij inbraak- en brandmeldingen;
 • bediening van de brandmeldcentrale.
13 juli 2017