A-Z Studenten Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Buitenlandstage en studie

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Als ALO-student kun je je minor in het buitenland doen door via een stage of het volgen van vakken bij een buitenlandse partnerinstelling.

 • Bekijk de mogelijkheden voor een internationale stage in Centuri of zoek via wilweg.nl naar bemiddelingsbureaus voor buitenlandse stages. Let op: het International Office heeft met de meeste bemiddelingsbureaus in dit overzicht geen ervaring!
 • Neem vervolgens contact op met Klaas Boomars (coördinator Internationalisering ALO) voor het bespreken van de mogelijkheden.
 • Heb je een stageplek gevonden? Dan kan het international office je helpen met praktische zaken zoals beurzen, verzekeringen en veiligheid. Zie hiervoor Beurzen en Praktische informatie.

Stage in Suriname

Ieder jaar lopen meerdere ALO-studenten een minorstage in het Basisonderwijs Boven-Suriname via de minor Special needs.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Irma de Waal.
i.c.de.waal@hva.nl

 • De ALO heeft een contract afgesloten met een aantal buitenlandse universiteiten/hogescholen ('partneruniversiteiten'). Je kunt hierdoor een semester lang vakken volgen bij een van deze partneruniversiteiten zonder het betalen van extra collegegeld.
 • Meestal stel je zelf een vakkenpakket van 30 ECTS samen. Dit vakkenpakket telt dan als je minor.
 • Bij sommige partners kun je wel een minor-achtig vast programma van 30 ECTS volgen.
 • In sommige gevallen kun je naast het volgen van vakken ook stage lopen.

In de uitklaptekst hieronder vind je een overzicht van deze partneruniversiteiten, met o.a. links naar de betreffende websites en de aangeboden vakken.

Aanmelden partneruniversiteit

 • Nieuwe deadline wordt voorjaar 2024 bekend gemaakt.
 • Bij de aanmelding stuur je mee:

Belgie: Turnhout

Thomas Moore Turnhout - 2 spots
Je volgt de volgende vakken:

  • Sport LO secundair onderwijs (deel 2) (4)
  • Onderwijs op maat (3)
  • Vakconcept LO & more (3):
  • Optie kiezen (indoor of outdoor) (6):
  • Praktijk LO-BR (12)
  • IT in de sport (3)
   Totaal: 31ECTS

Zie hier voor de inhoud van de vakken

Zwitersland: Zürich

Pädagogische Hochschule Zürich - 2 spots

Een aantal andere HvA-factulteiten biedt minoren aan waarbij je een deel van het semester naar het buitenland gaat. Hier kun je je ook voor aanmelden. Bijvoorbeeld:

 • Minor Global Health - faculteit Gezondheid
 • Minor Werken in het Buitenland - faculteit Onderwijs en Opvoeding
 • Minor Building Partnerships in China - faculteit Business en Economie
 • Minor Building Partnerships in Thailand - faculteit Business en Economie

Bekijk meer informatie over bovenstaande minoren op de minorenwebsite van de HvA .

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 8 april 2024