A-Z Studenten Master Structural Engineering

Diploma

Je wilt binnenkort je diploma in ontvangst nemen. Zorg er ook voor dat je je op tijd uitschrift.

Diploma afhalen

Ik heb een afhaalbericht van het Onderwijsbureau ontvangen. Kan ik mijn diploma ophalen op locatie Jakoba Mulderhuis?

In het Jacoba Mulderhuis bevindt zich geen afhaallocatie. Diploma’s worden uitgegeven bij het Servicepunt op de begane grond van het Kohnstammhuis, 00A29. In jouw persoonlijke afhaalbericht worden de actuele afhaaltijden vermeld.

Ik heb nog geen afhaalbericht van het Onderwijsbureau ontvangen.

Diploma’s worden maandelijks geregistreerd in het online diplomaregister van DUO. Een uittreksel van dit diplomaregister is hetzelfde waard als een origineel diploma. Zodra jouw diploma is geregistreerd in DUO ontvang je van ons een e-mail met verdere informatie.

Download het uittreksel van jouw diploma via: https://duo.nl/diplomaregister/

Een medewerker van het Onderwijsbureau verstuurt een e-mail ‘Afhaalbericht diploma’ zodra je originele diploma bij het Servicepunt van het Kohnstammhuis klaarligt en opgehaald kan worden.

Voorlopige data diplomeringen

Een overzicht van de diplomeringsdata wordt hier gepubliceerd.

Controleer persoonsgegevens en studievereisten

Controleer naam, voorletter(s), geboortedatum en -plaats in Studielink. Op het diploma staan deze persoonsgegevens als volgt vermeld:

"Jan A.B. Bakker geboren op 12 januari 2001 te Amsterdam"
(dit komt overeen met een geldig legitimatiebewijs)

Controleer ook je studieresultaten in SIS:

  • Zijn de benodigde studiepunten behaald?
  • Staan alle studiejaren op voldaan?

Ontbreken er studiepunten? Neem in dat geval contact op met de desbetreffende docent.

Schrijf je op tijd uit

Schrijf je op tijd uit. Mogelijk heb je recht op restitutie van je collegegeld.

Affstudeerdiploma (getuigschrift)

Aan het einde van de hoofdfase moet je in totaal 240 studiepunten hebben behaald. Hoe deze studiepunten zijn verdeeld over de vakken van jouw opleiding, vind je in de studiegids.
Voldoe je aan alle eisen, dan krijg je een getuigschrift. Bij het getuigschrift ontvang je naast de cijferlijst, een Engelstalig diplomasupplement .

Aanvulling affstudeerdiploma (getuigschrift) AD Logistiek:

Studenten van de AD Logistiek moeten 120 stp hebben behaald.

Cum Laude

Heb je tijdens je studie hoge cijfers gehaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een cum laude- vermelding op je propedeusediploma of getuigschrift. In de OER van jouw opleiding vind je de voorwaarden voor een cum laude-vermelding.

De resultatenadministratie controleert bij het aanmaken van een propedeusediploma of getuigschrift of je in aanmerking komt voor een cum laude-vermelding. Mocht je hiervoor in aanmerking komen, dan ontvang je hierover geen apart bericht, maar zul je de cum laude-vermelding terugzien op jouw originele propedeusediploma of getuigschrift. Let op: de cum laude-vermelding is niet zichtbaar in het online diplomaregister van DUO.

Certificaten

Kijk hier voor meer informatie over de certificaten.

Liever een andere naam op je getuigschrift?

In Nederland is het zo geregeld dat op een getuigschrift (diploma) je formele naam moet staan. Het kan zijn dat je je niet goed herkent in deze naam, bijvoorbeeld omdat je transgender of non-binair bent, en je in het dagelijks leven een andere (roep)naam gebruikt. Wil je deze andere (roep)naam ook terug zien als je je diploma in ontvangst neemt? Dat kan! De HvA reikt je graag ook een zogenaamde ‘felicitatieoorkonde’ uit, waarin je eigen gekozen (roep)naam wordt gebruikt. Je krijgt dan zowel het officiële getuigschrift als de felicitatieoorkonde. De laatste vervangt overigens niet je officiële getuigschrift.

Wil jij dit ook? Je regelt het in twee stappen:

  1. Zorg dat in Studielink “roepnaam” jouw eigen gekozen naam staat geregistreerd. Log in bij Studielink, klik bovenaan op ‘gegevens’ en pas hier je roepnaam aan.
  2. Laat het onderwijsbureau tijdig weten dat je bij de uitreiking graag je eigen gekozen naam gebruikt en de zogenaamde ‘felicitatieoorkonde’ wilt ontvangen.
Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 10 juli 2023