A-Z Studenten Master Leraar Engels

Internationale mobiliteit

Tweede semester 2021-2022

De HvA heeft besluiten genomen over internationale mobiliteit van studenten in het tweede semester van studiejaar 2021-2022. Er is besloten dat de voorwaarden voor het tweede semester nagenoeg gelijk blijven aan de voorwaarden van studiejaar 2020/ 2021.

Het gaat om zowel inkomende mobiliteit van degree seeking studenten en exchange studenten als uitgaande mobiliteit met betrekking tot uitwisseling, stages en overige vormen van mobiliteit. Jouw veiligheid als de student, de kwaliteit van de leer- en studentervaring, de wederkerigheid van uitwisseling en mogelijkheid tot maatwerk voor opleidingen staan bij dit besluit voorop.

Hieronder vind je een korte toelichting. Wil je een helder overzicht van alle gevolgen van dit besluit voor uitgaande mobiliteit, kijk dan op: naarhetbuitenland.mijnhva.nl.

Voorwaarden

Degree seeking studenten (bachelor en master) en uitwisselingsstudenten zijn welkom onder bepaalde voorwaarden.

In het algemeen geldt dat studenten voor het inreizen de richtlijnen van de Nederlandse Overheid met betrekking tot inreizen, volgen. Dit betekent:

  • het ondergaan van een Covid-test;
  • in quarantaine gaan gedurende de voorgeschreven periode.

Als student zorg je zelf voor kost en inwoning tijdens de quarantaineperiode. Je kunt via ASVA en ISN in contact komen met buddy’s die ingezet worden voor internationale studenten die in quarantaine moeten. Zie voor meer informatie de website van ASVA en ISN.

Kom je uit een land waarvoor een inreisverbod/vliegverbod van kracht is door de Nederlandse Overheid, dan start jij jouw HvA- opleiding online. Daar zorgt de opleiding voor.

Voor exchange studenten geldt daarnaast dat ze toestemming van de partnerinstelling nodig hebben om af te reizen.

Als student mag je op eigen risico afreizen naar het buitenland voor stage en exchange, binnen en buiten de EU/EER onder bepaalde voorwaarden. Voor een helder overzicht van alle voorwaarden rondom deadlines en de kleurcodes voor het uiteindelijke afreizen kijk je op de website: naarhetbuitenland.mijnhva.nl.

Waar moet je rekening mee houden:

  • Je ondertekent een verklaring en maakt altijd een Plan B voor als de internationale stage of exchange niet door kan gaan.
  • Als de kleurclassificatie van het land van bestemming het op 15 december 2021/1,5 maand van te voren toelaat dan kan de je de reis en het verblijf regelen. Is dat niet zo, dan treedt plan B in werking. Neem contact op met jouw opleiding. De datum van 15 december geldt voor studenten waarbij hun officiële startdatum in februari 2022 valt. Voor studenten die in januari of in maart (of later) starten geldt 1,5 maand van te voren als datum.
  • Je reist alleen af als de kleurcode groen of geel is op de dag van vertrek volgens het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga je op stage of uitwisseling binnen de EU/EER/Verenigd Koninkrijk en Zwitserland dan kun zelf besluiten om uit te reizen bij kleurcode oranje i.v.m. Covid-19. Let op! Die afweging maak je zelf. Als je gaat dan sluit je een aanvullende verzekering af.

Uiteraard kun je contact opnemen met jouw opleiding als je advies wilt over de bovengenoemde voorwaarden.

Overige vormen van mobiliteit, zoals kortdurende HvA studie- of groepsreizen, zijn toegestaan binnen en buiten de EU/EER als je alleen afreist wanneer de kleurcode op de dag van vertrek groen of geel is volgens het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor een helder overzicht van alle voorwaarden en de kleurcodes voor het uiteindelijke afreizen kijk je op de website: naarhetbuitenland.mijnhva.nl

Voor alle uitgaande studenten geldt:

In overleg met de opleiding onderteken je als uitgaande student, verplicht, een verklaring met daarin een checklist. Deze checklist is er om te zorgen dat je een goede afweging kunt maken en je bewust bent van de eventuele consequenties die verbonden kunnen zijn aan een verblijf in het buitenland tijdens de Covid-19-pandemie. Zo kun je alles goed regelen. Het document vind je op: naarhetbuitenland.mijnhva.nl

Coulanceregeling

Er is een coulance regeling voor uitzonderlijke gevallen naar aanleiding van bovengenoemde besluiten. Die regeling is voor:

  1. HvA-studenten die al verblijven in het buitenland.
  2. Internationale studenten die af willen reizen naar land herkomst.
  3. Andere niet nader genoemde schrijnende gevallen.

In alle gevallen beslist de opleiding over de verlening van coulance. Bekijk via deze pagina alle voorwaarden van de regeling.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 30 juni 2022