A-Z Studenten Master Leraar Engels

Internationale mobiliteit

tweede semester 2020-2021

De HvA heeft besluiten genomen over internationale mobiliteit in het tweede semester van studiejaar 2020-2021. Het gaat om drie vormen van internationale mobiliteit: degree seeking students, uitwisseling en stages.

Voorwaarden

Inkomende mobiliteit voor degree studenten (bachelor en master) is onder bepaalde voorwaarden mogelijk in het tweede semester van 2020-2021:

  • De landen van herkomst moeten gemarkeerd zijn met code geel of groen.
  • Het onderwijs moet aan de reguliere kwaliteitseisen voldoen en de student moet volledig toelaatbaar zijn.
  • Tenslotte gelden een aantal voorwaarden met betrekking tot veiligheid, legaliteit en het borgen van risico’s als visumaanvraag, verzekering en huisvesting in Amsterdam.

In het geval dat degree seeking studenten niet naar Nederland kunnen reizen, of dat er geen fysiek onderwijs op de campus mogelijk is, zorgt de opleiding voor alternatief of vervangend onderwijs.

In het tweede semester van het studiejaar 2020-2021 wordt er geen onderwijs aangeboden voor uitgaande studenten. Dit geldt ook voor (kortere) groepsreizen/ studiereizen. Het gaat hier om zowel EU- als non-EU-landen. Uitwisselingsstudenten die hier zijn gebleven, hebben toestemming nodig van de decaan om de studie aan de HvA in het tweede semester van 2020-2021 te vervolgen.

De HvA verwelkomt alleen inkomende internationale exchange studenten van Europese partners (EU, EER-landen en Verenigd Koninkrijk) in het tweede semester van 2020-2021. Deze studenten kunnen inreizen, wanneer hun landen, regio’s of steden kleurcode groen en geel hebben en zij toestemming hebben van de partnerinstelling.

Opleidingen beslissen zelf over het al dan niet doorgaan van de eigen (HvA) (internationale) minoren of het vervangen van onderwijs voor studenten die geen internationale minor aan de HvA kunnen volgen.

Alleen internationale stages die een verplicht onderdeel zijn van het curriculum en waarvoor geen redelijk lokaal alternatief is, kunnen in het tweede semester doorgaan.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • richtlijnen vanuit de overheid, het RIVM en de ‘kleurcode’ van het land (alleen groen of geel);
  • inschatting van de overheid, de opleiding en jezelf dat het land veilig is;
  • je maakt in overleg met de opleiding een studieplan waarin veiligheid, verzekering en kwaliteit van onderwijs geborgd zijn;
  • de decaan keurt het studieplan goed.

Checklist voor de uitgaande student

In overleg met de opleiding onderteken je als uitgaande student, verplicht, een verklaring met daarin een checklist.

Deze checklist is er om ervoor te zorgen dat je als student een goede afweging maakt en je bewust bent van de eventuele consequenties die verbonden kunnen zijn aan een verblijf in het buitenland. Zo kun je alles goed regelen.

Duidelijkheid en coulanceregeling

Het College van Bestuur (CvB) wil met dit besluit duidelijkheid verschaffen aan studenten, opleidingen en de onderwijsorganisatie. De veiligheid van de student, de kwaliteit van de leer- en studentervaring, de wederkerigheid van uitwisseling en mogelijkheid tot maatwerk voor opleidingen staan bij het besluit voorop. Voor alle studenten geldt dat er een coulanceregeling is. De decaan van de faculteit waar de opleiding onder valt, buigt zich over die gevallen en neemt een besluit.

Coulanceregeling aanvragen

Gebruik voor een aanvraag de beslisboom. Die biedt een overzicht van alle gegevens die nodig zijn om een aanvraag in te dienen voor de coulanceregeling voor internationale mobiliteit. Door het formulier te downloaden kan je het meesturen met de aanvraag.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 9 oktober 2021