A-Z Studenten Leraar Biologie

Deelraden

De deelraad is het medezeggenschapsorgaan van alle medewerkers en studenten van de faculteit. In de deelraad zitten studenten en medewerkers. Net als bij de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) hebben studenten zitting voor een jaar en medewerkers voor twee jaar.

De deelraad heeft dezelfde rechten als de CMR met uitzondering van het instemmingsrecht op de begroting. Met de decaan bespreekt de deelraad beleidszaken die de hele faculteit aangaan en daarmee dus ook de afzonderlijke opleidingen. Denk daarbij aan huisvesting, roostering, personeelsbeleid (taaktoewijzing en werkdruk) en bepaalde artikelen van het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Verkiezingen

Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden voor studentleden van de deelraad. Om de twee jaar vinden deze verkiezingen plaats voor medewerkers.
Afhankelijk van de grootte van de faculteit krijgen 6, 9 of 12 studenten en even zoveel medewerkers een zetel in de raad.
De verkiezingen worden gehouden in het tweede kwartaal van het kalenderjaar en worden vooraf aangekondigd door een e-mail vanuit afdeling Communicatie.

Gepubliceerd door  Medezeggenschap 13 februari 2020