Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Examencommissie HBO-ICT

Heb je een korte vraag aan de examencommissie HBO-ICT? Wil je weten of het zin heeft om een verzoek in te dienen? Begrijp je een beslissing niet? Kom dan langs tijdens het inloopspreekuur.

Komende inloopspreekuur:

Maandag 18 juni, 17 uur TTH 05A36

Donderdag 28 juni, 17 uur TTH 05A36

Maandag 2 juli, 17 uur TTH 05A36

Je kunt de examencommissie aanschrijven als je een probleem hebt met je (studie)voortgang waarin de Onderwijs- en examenregeling (OER) niet voorziet. Wanneer je een verzoek wilt indienen, overleg dit dan eerst met je loopbaanadviseur, studieadviseur of coach. Het kan zijn dat je voor jouw probleem geen verzoek hoeft in te dienen bij de examencommissie of dat je eerst nog andere stappen dient te ondernemen.

Een verzoek moet schriftelijk en met onderbouwing worden ingediend. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verzoekschrift examencommissie’ en vergeet niet je studieplan, inclusief planning, bij te voegen. Zie de links hiernaast. Verstuur deze uiterlijk een week voor de zitting per e-mail naar examencommissie.HBO-ICT@hva.nl. Alle correspondentie met de examencommissie gaat via dit e-mailadres of het postvak (213) van de examencommissie (TTH, derde verdieping).

12 februari 2018
5 maart 2018
19 maart 2018
9 april 2018
23 april 2018
14 mei 2018
28 mei 2018
18 juni 2018
25 juni 2018
2 juli 2018

Verzoeken voor de examencommissie kunnen worden ingediend tot 09:00 uur op de maandag een week voorafgaand aan de vergadering. Een verzoek moet met onderbouwing per e-mail worden ingediend bij de ambtelijk secretaris: examencommissie.HBO-ICT@hva.nl.

De wet (WHW), alsmede de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het studentenstatuut kent een belangrijke plaats toe aan de examencommissie; zo behoort elke uitzondering op de OER tot de beslissingsbevoegdheid van de examencommissie. De examencommissie bestaat uit docenten die aan de opleidingen onderwijs verzorgen. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden die de volgende onderdelen vertegenwoordigen: Informatica deeltijd, Informatica voltijd, Technische Informatica en Business IT & Management. Alle verzoeken tot de commissie dienen aan het secretariaat van de examencommissie te worden geadresseerd.    

De procedure is als volgt: 

 1. Verzoek komt binnen bij het secretariaat van de examencommissie;
 2. De ambtelijk secretaris administreert, voegt de cijferlijst toe, checkt het dossier van de student die het verzoek heeft gedaan en voegt relevante informatie toe en bezorgt de volledige documentatie ter voorbereiding bij de examencommissieleden;
 3. Een examencommissielid onderzoekt de situatie en spreekt de betrokkenen (loopbaanadviseur, docent, stagecoach, projectleider en eventueel de student zelf) en formuleert een advies voor het eerstvolgende overleg van de examencommissie;
 4. De examencommissie bespreekt het advies en neemt daarop een besluit;
 5. Het definitieve besluit van de examencommissie wordt per e-mail bekendgemaakt aan alle betrokkenen;
 6. Het secretariaat voegt het antwoord van de commissie toe aan het studentendossier. De hele procedure neemt kan, gezien de frequentie van de vergaderingen van de examencommissie, vier werkweken duren.

 1. Vul het formulier 'Aanvraag vrijstelling' in. Let op dat je hierbij ook de goede werkvorm(en) aangeeft (practicum, tentamen, eventueel beide). Deze informatie is te vinden bij 'Mijn vereisten' in SIS
 2. Voeg de relevante bijlagen toe (gewaarmerkte kopie certificaat, diploma, cijferlijst).
 3. Bespreek de aanvraag met de hoofddocent van de onderwijseenheid (vak) en laat de hoofddocent na goedkeuring het formulier en de bijlagen voor akkoord tekenen. De hoofddocent staat vermeld bij de onderwijseenheid in de studiegids.
 4. Na akkoord van de hoofddocent dien je ook een verzoek in in SIS.
 5. Lever het formulier aanvraag vrijstelling met de bijlagen in het postvak 213 van de examencommissie HBO-ICT (TTH, derde verdieping). 
 6. Je ontvangt via SIS een reactie van de examencommissie. Wanneer de examencommissie akkoord gaat met de vrijstelling wordt deze direct verwerkt in jouw studievereisten.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 15 juni 2018