Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten HBO-ICT

Examencommissie HBO-ICT

Je kunt de examencommissie aanschrijven als je een probleem hebt met je (studie)voortgang waarin de Onderwijs- en examenregeling (OER) niet voorziet.

Wanneer je een verzoek wilt indienen, overleg dit dan eerst met je loopbaanadviseur. Het kan zijn dat je voor jouw probleem geen verzoek hoeft in te dienen bij de examencommissie of dat je eerst nog andere stappen dient te ondernemen. Heb je een korte vraag of begrijp je een beslissing niet? Kom dan langs tijdens het inloopspreekuur.

Komende inloopspreekuren:

Maandag 24 juni 2019 17:00 -18:00 uur TTH 05A36
Maandag 1 juli 2019 17:00 -18:00 uur TTH 05A36

Verzoeken voor de examencommissie kunnen worden ingediend tot 09:00 uur op de maandag een week voorafgaand aan de vergadering.

Stuur hiervoor een e-mail naar examencommissie.HBO-ICT@hva.nl met daarin:

1. Een ingevuld formulier ‘Verzoekschrift examencommissie’ (geen pdf!)

2. Een ingevuld 'Studieplan', inclusief planning.

Gebruik de documenten uit de rechterkolom. Verzoeken worden alleen in behandeling genomen wanneer deze compleet zijn.

Wanneer je een minor gaat doen kun je kiezen uit een opleidingsminor, een HvA-minor of een externe minor.

Voor alle eigen minoren van de opleiding HBO-ICT hoef je geen toestemming aan te vragen bij de examencommissie. Voor alle overige HvA-minoren en externe minoren wel, met uitzondering van onderstaande minoren. Deze zijn reeds goedgekeurd door de examencommissie HBO-ICT. Je hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen, mits je aan de minorvoorwaarden voldoet (propedeuse behaald en dertig studiepunten uit de hoofdfase):

Minor

Faculteit

Opmerkingen

Arabische Taal en Cultuur FOO  
Bedrijfskunde voor Niet-Bedrijfskundigen FBE Niet toegestaan voor leerroute BIM
Business English deeltijd FBE Alleen voor deeltijdstudenten
Business Process Integration - Management English FBE  
Business Process Integration - Management NL FBE  
Cross Cultural Business Skills deeltijd en voltijd FBE  
Doorstroomminor Information Systems UvA UvA Alleen voor leerroute BIM, met instapvoorwaarden. Contactpersoon HvA: Dick Heinhuis
Educatieve Minor, een Baan in het Onderwijs FOO  
Educational Design Thinking - Media Innovatie in Onderwijs FOO  
Filosofie in de Postdigitale Wereld FDMCI  
Informatica voor HBO-studenten Universiteit Utrecht  UU Alleen programma semester 1 toegestaan
Management Control en Riskmanagement deeltijd FBE Alleen voor deeltijdstudenten
Management Control, Change en Riskmanagement  FBE  
Managen van Creativiteit en Innovatie FBE  
Ondernemerschap FBE Niet in combinatie met Creative Startups
Projectmanagement deeltijd FBE Alleen voor deeltijdstudenten; niet toegestaan in combinatie met themasemester Business Application Design
Psychologie van Studiekeuze- en Loopbaanbegeleiding FMR  
Radio FDMCI  
Van Brein tot Gedrag FMR  
Video en Televisie FDMCI  
Working in the English Speaking World FOO  
Zorgtechnologie FG  

Lever na afronding van de gevolgde minor een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst in bij het onderwijsbureau HBO-ICT (TTH 03A12) of in het postvak (213) van de examencommissie, zodat we de minor in jouw studievereisten kunnen laten opnemen.

Volg je een van deze minoren via Kies op maat (KOM), stuur dan de ingevulde en getekende Leerovereenkomst ter goedkeuring naar de examencommissie.HBO-ICT@hva.nl o.v.v. de naam van de minor.

 1. Vul het formulier 'Aanvraag vrijstelling' in. Let op dat je hierbij ook de goede werkvorm(en) aangeeft (practicum, tentamen, eventueel beide). Deze informatie is te vinden bij 'Mijn vereisten' in SIS
 2. Voeg de relevante bijlagen toe (gewaarmerkte kopie certificaat, diploma, cijferlijst).
 3. Bespreek de aanvraag met de modulecoördinator van de onderwijseenheid (vak) en laat de modulecoördinator na goedkeuring het formulier en de bijlagen voor akkoord tekenen. De modulecoördinator staat vermeld bij de onderwijseenheid in de studiegids.
 4. Na akkoord van de modulecoördinator dien je ook een verzoek in in SIS.
 5. Lever het formulier aanvraag vrijstelling met de bijlagen in via het postvak 213 van de examencommissie HBO-ICT (TTH, derde verdieping). 
 6. Je ontvangt via SIS een reactie van de examencommissie. Wanneer de examencommissie akkoord gaat met de vrijstelling wordt deze direct verwerkt in jouw studievereisten.

De wet (WHW), alsmede de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het studentenstatuut kent een belangrijke plaats toe aan de examencommissie; zo behoort elke uitzondering op de OER tot de beslissingsbevoegdheid van de examencommissie. De examencommissie bestaat uit docenten die aan de opleidingen onderwijs verzorgen. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden die de verschillende leerroutes vertegenwoordigen: Business IT & Management, Cyber Security, Game Development, Software Engineering en Technische Informatica. Alle verzoeken tot de commissie dienen aan het secretariaat van de examencommissie te worden geadresseerd.    

De procedure is als volgt: 

 1. Verzoek komt binnen bij het secretariaat van de examencommissie;
 2. De ambtelijk secretaris administreert, voegt de cijferlijst toe, checkt het dossier van de student die het verzoek heeft gedaan en voegt relevante informatie toe en bezorgt de volledige documentatie ter voorbereiding bij de examencommissieleden;
 3. Een examencommissielid onderzoekt de situatie en spreekt de betrokkenen (loopbaanadviseur, docent, stagecoach, projectleider en eventueel de student zelf) en formuleert een advies voor het eerstvolgende overleg van de examencommissie;
 4. De examencommissie bespreekt het advies en neemt daarop een besluit;
 5. Het definitieve besluit van de examencommissie wordt per e-mail bekendgemaakt aan alle betrokkenen;
 6. Het secretariaat voegt het antwoord van de commissie toe aan het studentendossier. De hele procedure kan, gezien de frequentie van de vergaderingen van de examencommissie, vier werkweken duren.

4 februari 2019

11 februari 2019

4 maart 2019

11 maart 2019
25 maart 2019
8 april 2019
23 april 2019
13 mei 2019
27 mei 2019

3 juni 2019

17 juni 2019
24 juni 2019
1 juli 2019

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 19 juni 2019