A-Z Studenten

Ventilatie in de HvA-gebouwen

Wat doet de HvA om verspreiding van het coronavirus in onze gebouwen via virusdeeltjes in de lucht (aerosolen) te voorkomen?

Corona: extra aandacht voor ventilatie

We willen dat iedereen veilig kan werken en studeren in de HvA-gebouwen. Met extra aandacht voor de ventilatie in onze gebouwen helpen we voorkomen dat virusdeeltjes zich verspreiden in de lucht. Hoe ventilatie precies werkt, verschilt van gebouw tot gebouw en van ruimte tot ruimte.

De kwaliteit van de binnenlucht is medebepalend voor de kwaliteit van onze studie- en werkomgeving. Daarom kiezen we naast de huidige extra aandacht voor ventilatie voor een structurele aanpak om de luchtkwaliteit te beoordelen. Daarbij spelen diverse factoren een rol, waaronder de leeftijd en het gebruik van een gebouw en de manier waarop de binnenlucht er circuleert.

Facility Services heeft de gebouwen beoordeeld

Ruimtes zijn getoetst aan de ventilatierichtlijnen van het RIVM. Daar waar de normen niet zijn te garanderen zijn extra maatregelen genomen. Waar nodig vind je bij de deur van de ruimte informatie over hoe je de ruimte kunt gebruiken.

 • De veilige ruimtes zijn open om te gebruiken.
 • Bij sommige ruimtes is er iets veranderd, bijvoorbeeld het maximumaantal personen waarvoor de ruimte geschikt is. Er zijn ruimtes waar nog maar één persoon mag werken.
 • Bij sommige ruimtes nemen we extra maatregelen. Welke dit zijn, staat aangegeven in de ruimte of bij de deur.
 • Volg het advies over de ramen op: sommige ramen kunnen beter dicht blijven, andere kun je gerust openzetten.
 • Als de binnenlucht niet veilig kan recirculeren, dan hebben we het recirculatiesysteem uitgezet. Daardoor kan het warmer of kouder zijn dan normaal.
 • Sommige ruimtes kunnen niet gebruikt worden omdat de ventilatie daar niet goed is.

Hoe werkt ventilatie?

Ventileren is het voortdurend (24 uur per dag) verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht, die vervuild is door vocht, gassen, en eventuele ziekteverwekkers. Ventileren kan op twee manieren:

 1. via natuurlijke ventilatie: er komt verse lucht van buiten naar binnen via ramen, roosters en kieren en deuren, en de vuile lucht wordt afgezogen.
 2. via mechanische ventilatie (ventilatiesysteem): er komt verse lucht van buiten naar binnen via een luchtbehandelingskast, en de vuile lucht wordt afgezogen.

Bij goede ventilatie worden aerosolen (deeltjes die het coronavirus kunnen bevatten) voldoende afgevoerd.

Hoe werkt recirculatie van binnenlucht?

Bij recirculatie van binnenlucht beweegt de lucht door een ruimte of gebouw zonder verse lucht van buiten. Het RIVM onderscheidt twee vormen recirculatie:
1. van ruimte naar ruimte – de lucht legt een langere weg af door het gebouw
In de HvA-gebouwen staat de centrale recirculatie van de luchtbehandeling op gebouwniveau aan. Uit onderzoek is gebleken dat dit geen risico oplevert.
2. van persoon naar persoon – de lucht legt een kortere weg af binnen een ruimte
De HvA heeft gebouwen met dit soort recirculatie op ruimteniveau.

 • In sommige ruimtes staat het recirculatiesysteem nog aan. Als we goed ventileren (dus voldoende schone buitenlucht naar binnen laten en de vuile lucht goed afzuigen), dan levert dit geen risico op.
 • Is de recirculatie niet veilig te gebruiken? Dan hebben we de recirculatie uitgezet of beperkt. Daardoor kan het warmer of kouder worden dan je gewend bent, maar de temperatuur zegt dus niets over de ventilatie. Bij de entree van de ruimte staat hoeveel mensen in een ruimte aanwezig mogen zijn als de ventilatie van verse buitenlucht beperkt is. Als je je houdt aan dit maximum dan is de ventilatie in de ruimte goed en is er geen risico.

Is de ventilatie in onze gebouwen op orde?

Ja.

 • In de oudere gebouwen hebben we soms (gedeeltelijk) een natuurlijke ventilatie: er komt verse lucht van buiten naar binnen via ramen en deuren, en de vuile lucht wordt afgezogen.
 • In de jongere gebouwen komt de verse lucht van buiten naar binnen via een luchtbehandelingskast. De vuile lucht wordt afgezogen.

We houden voor alle ruimtes in de gaten of we de minimale ventilatie die het RIVM voorschrijft ook kunnen realiseren. De ventilatie is dus op orde, ook in ruimtes waar je les krijgt of een werkgroep hebt.

Het is hier benauwd en warm, is de ventilatie wel goed?

Soms voelt het klimaat in een ruimte niet fijn aan, maar ventilatie en klimaat zijn verschillende dingen. Bij ventilatie gaat het om de toevoer van verse lucht en de afvoer van vuile lucht. Om te voorkomen dat er luchtstromen gaan circuleren, zetten we soms in een ruimte de recirculatie van de koeling uit. Daardoor verslechtert het binnenklimaat: het wordt warm in de ruimte, het voelt misschien benauwd. Maar dat betekent dus niet dat de ventilatie niet op orde is.

Ik zit in een kleine ruimte met veel mensen, is dat wel veilig?

Het maakt niet uit of je in een grote of kleine ruimte zit. Wat telt, is het aantal personen in die ruimte ten opzichte van de ventilatie. We hebben alle ruimtes hierop gecontroleerd.

Als het aantal personen niet hoger is dan het voor die ruimte vastgestelde aantal, dan kun je er veilig werken.

Ik kan geen 1,5 meter afstand houden.

Als je kwetsbaar bent, is het goed om 1,5 meter afstand te houden. Ventilatie heeft niet zoveel invloed op de deeltjes in de lucht binnen de 1,5 meter om iemand heen; die kunnen dus zorgen voor blootstelling en overdracht. Behalve afstand houden, kun je ook een mondkapje dragen.

Is het verstandig om een raam open te doen?

 • Staat er bij de entree van de ruimte aangegeven dat je het raam open kunt zetten, dan kun je dat zonder problemen doen.
 • Staat er niets aangegeven? Laat het raam dan dicht, anders verstoor je het ventilatiesysteem.

Mag ik een tafelventilator gebruiken?

 • Zit je alleen in een ruimte?
  Dan kun je gerust een tafelventilator gebruiken.
 • Zit je met meer mensen in een ruimte?
  Gebruik dan geen tafelventilator. De kans bestaat dat de luchtstroom van jou naar een ander gaat, of andersom.

Klachten of vragen over ventilatie?

Neem contact op met de Servicedesk FS. Ventilatieproblemen pakken we met de hoogste prioriteit op.
T 020 595 1403
M servicedesk-fs@hva.nl
Meldingsformulier

Gepubliceerd door  Facility Services 18 februari 2022