A-Z Studenten

Toegankelijkheid van gebouwen

Studenten met een functiebeperking moeten zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van de gebouwen van de Hogeschool van Amsterdam.

Aanvraag van een mobiele plateaulift (voor podiumgebruik)

Rolstoelgebruikers kunnen met een mobiele lift op het podium komen van verschillende collegezalen van de Amstelcampus. Wanneer je gebruik wilt maken van een mobiele plateaulift, neem je contact op met de servicedesk van FS, via servicedesk-fs@hva.nl of 020 595 1403. Graag horen we om welke datum het gaat, welk tijdstip en welke ruimte. Bij aankomst op locatie kun je je bij de receptie melden. Onze collega’s helpen je graag verder.

Begeleiding bij calamiteiten

Binnen elk gebouw is bedrijfshulpverlening (BHV) actief. Als de liften buiten gebruik zijn, bijvoorbeeld bij calamiteiten of ontruimingsoefeningen, brengen bedrijfshulpverleners mensen met een functiebeperking via de trap naar de uitgang. Heb jij hier vragen over? Neem dan contact op met je studentendecaan.

Hoe vraag je ondersteuning aan?

  • Heb jij ondersteuning nodig in een gebouw of bij het gebruikmaken van een voorziening in het gebouw? Dan kun je aanvragen bij de Servicedesk FS via servicedesk-fs@hva.nl, 020 595 1403 of via een servicepunt op locatie. Denk bijvoorbeeld aan een extra tafel die je mogelijk nodig hebt als rolstoelgebruiker, aangepast meubilair e.d.
  • Studenten die vanwege een mobiliteitsbeperking uitsluitend met de auto naar de HvA kunnen komen, kunnen contact opnemen met de studentendecaan voor advies.
  • Informatie over de beschikbaarheid en aanwezigheid van voorzieningen maken integraal onderdeel uit van de voorzieningen; ze worden ook op de locatie zelf aangegeven of via bewegwijzering aangeduid. Zie hiervoor Studeren met een functiebeperking.

Heb je vragen over toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen?

Ervaar je belemmeringen in een gebouw, of wil je weten wat er gedaan wordt om de toegankelijkheid van de HvA gebouwen te verbeteren voor mensen met functiebeperking? Mail je vragen over fysieke toegankelijkheid naar servicedesk-fs@hva.nl.

12 augustus 2022