A-Z Studenten

Zelfstudie

LITERATUUR VOOR ZELFSTUDIE

Theorie met oefenstof

 • Burgers, Simon. Taalproblemen van NU: Uitleg, oefeningen en antwoorden. Bussum: Coutinho 2012.
 • Tiggeler, Eric (2018, 2e druk). Beter in Nederlands. Amsterdam: Boom uitgevers.
  Opfrissen en oefenen van de Nederlandse taalregels met activeringscode op www.beterinnederlands2edruk.nl , voor begintoets, oefentoetsen per hoofdstuk en een eindtoets.
 • Tiggeler, Eric (2016, 2e druk). Beter in Spelling. Amsterdam: Boom uitgevers. Opfrissen van de Nederlandse taalregels met begintoets. Extra oefeningen op AcademicX.nl
 • Hogen, Ron van. Rietsap, Everdien (2007). Basisvaardigheden taal. Groningen: Wolters-Noordhoff.
  Woordkeus- spelling- duidelijke en correcte zinnen- leestekens- duidelijke en correcte alinea’s. Begintoets, oefeningen en eindtoets bij deze methode staan op de website: basisvaardighedentaal.wolters.nl. Voor de toegangscode: zie boek.
 • Klein, M./ Visscher, M (2011). Praktische cursus Spelling. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
  Overzicht van alle theorie voor spelling, met oefeningen (inclusief: de antwoorden).
 • Pak, Dick. Spelling en stijl compleet 4F (met antwoorden). Dit boek komt overeen met: Vlekkeloos Nederlands (met antwoorden) en (zonder antwoorden).
 • Westen, Wilma van der (2006). Welgespeld: Werkwoordspelling voor hoger onderwijs. Bussem: Coutinho.
  Stap voor stap leer je aan de hand van theorie en oefeningen om de werkwoordspelling echt onder de knie te krijgen.
 • Beter spellen. Elke dag een paar zinnen om spelling te oefenen (met antwoorden)
  http://www.beterspellen.nl/website/index.php
 • Hogeschooltaal is het onlineprogramma voor zelfstudie en toetsing van de Nederlandse taal. Het is tegen betaling (in 2016: 55 euro voor 5 jaar, incl. Engelse taal) mogelijk een individueel account aan te vragen/ Zie: www.hogeschooltaal.nl

 • Braas, Cees en De Schepper, Annemieke (4e druk 2017). Taaltopics Formuleren. Aantrekkelijk, Begrijpelijk en Correct schrijven. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Freijlink, Herman e.a. (2009). Professionele bedrijfscommunicatie: Handboek voor tekstschrijvers. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Hermans, Mariët (2015). Schrijven met effect: Stijlcursus doeltreffend formuleren. Bussum: Coutinho.
  Dit is een cursus met theorie, oefeningen (met antwoorden) en adviezen.
 • Hermans, Mariët (5e druk, 2014). Schrijven met effect. Stijlcursus doeltreffend formuleren. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
  Je leert te analyseren en te reviseren m.b.v. feedback, een goede tekst op te zetten, te structureren en zorgvuldig te formuleren. Het is een zelfstudieboek, waarbij je leert je eigen tekst te beoordelen.
 • Janssen, Daniël (red.) (2007). Zakelijke Communicatie 1. Groningen: Noordhoff B.V.
 • Pijper, Karin (2014). Beter in argumenteren. Den Haag: BIM-Media B.V.
  Op een overtuigende manier argumenten gebruiken. Het leren formuleren van een overtuigend standpunt en argumenten in een heldere volgorde plaatsen en de beste argumenten kiezen.
 • Rundervoort, M.en Tiggeler, E (2014). Beter in rapporteren. Den Haag: BIM-Media B.V. Betere teksten schrijven met aandacht voor de opbouw. Oefeningen op AcademicX.nl
 • Steehouder, Michaël, e.a. (2012). Leren Communiceren: Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

 • Giezenaar, Ghislaine e.a (2002). Wijze woorden: Academisch Nederlands met idioomoefeningen. Amsterdam/Antwerpen: Intertaal. Oefeningen voor het verbeteren van de woordenschat.
 • Pak, Dick (2007). Goed gebekt: Compleet. Den Haag: Pak uitgeverij. Oefeningen voor het verbeteren van de woordenschat en uitdrukkingen.

 • Hogen, Ron van en Rietstap, Everdien (2011). Taalvaardigheid in het hbo: Goed Nederlands als beroepscompetentie. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 juli 2018