A-Z Studenten

Naslagwerken

NASLAGWERKEN

Theorie

 • Het Groene Boekje: Woordenlijst Nederlandse Taal. Sdu-uitgevers. Officiële spelling van Nederlandse woorden zonder de betekenis, maar met het lidwoord (de /het) en het woordgeslacht (m/v/o).
  Groene Boekje online: woordenlijst.org
 • Snelspelgids door de Taaladviesdienst. De gids is intuïtief ingedeeld: er wordt uitgegaan van de plaats in het woord waar zich een probleem kan voordoen.
 • Woordenboek van Van Dale http://pakket45.vandale.nl/zoeken/zoeken.do
 • Kolsteren, A. en Sanders E. (2007). Prisma taal: Vreemde woorden. Uitgeverij Het Spectrum.

 • Burger, Peter (2009). Handboek Stijl: Adviezen voor aantrekkelijk schrijven. Groningen: Noordhoff B.V.
 • Mezach, J. & Verdaasdonk, W.A.C. (2000). Wisselwerk: Schrijven met feedback. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Renkema, Jan (2016). Schrijfwijzer. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • Renkema, Jan & Daamen, Eric (2016). Schrijfwijzer Compact. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • Spek, Erik van der (1996). Schrijven met perspectief: Structuuradviezen voor schrijvers. Groningen: Martinus Nijhoff.
 • Tiggeler, Eric (2017). Check je teksten: Tips en checklists om snel beter te schrijven. Amsterdam: Uitgeverij Boom (vierde druk).
 • Tiggeler, Eric (2017). Check je beleidsteksten: Maak beter beleid, schrijf betere teksten. Amsterdam: Uitgeverij Boom (tweede druk).
  Hoe schrijf je een beleidstekst, hoe kom je snel tot he point, overtuig je en bereik je het beoogde effect? Een praktijkgerichte aanpak met voorbeelden, praktijktips en checklist.
 • Wagenaar, Pyter (2008). Voor de vorm: Vraagbaak voor schrijvers. Amsterdam-Antwerpen: Uitgeverij Augustus.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 februari 2019