A-Z Studenten

HvA.nl

De HvA-website is ontworpen volgens de HvA-huisstijl doorvertaald naar online gebruik. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een nieuwe website waardoor je tijdelijk wisselt tussen oude en nieuwe webpagina's.

De HvA-website is gemaakt in een Bloomreach/Hippo CMS systeem volgens de toegankelijkheidseisen, niveau WCAG 2.1 AA.

Het stramien en de kleuren van de website-elementen liggen vast in Bloomreach/Hippo.

Voor de fotografie gelden de fotografierichtlijnen.

De richtlijnen voor de website staan beschreven in het huisstijlhandboek.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 januari 2024