A-Z Studenten

Samenwerkingshuisstijl UvA-HvA

Wanneer gebruik je de samenwerkingshuisstijl

De samenwerkingshuisstijl wordt door de gemeenschap­pelijke diensten toegepast in de communicatie naar medewerkers binnen de 4 gemeenschappelijke diensten (Administratief Centrum (AC), Bibliotheek, Facility Services (FS) en ICT Services (ICTS)).

De samenwerkingshuisstijl wordt daarnaast gebruikt op momenten waarop de gemeenschappelijke diensten richting derden beide onderwijsinstellingen vertegen­woordigen. Dit kan het geval zijn met zakelijke partners in het kader van bedrijfsvoering (bijvoorbeeld in geval van inkoop, aanbesteding etc.) waarbij niet één van beide instellingen voortrekker is.

De UvA-HvA samenwerkingshuisstijl vervangt niet de afzonderlijke huisstijl van de UvA en de HvA.

Richting studenten en medewerkers van HvA of UvA communiceren de gemeenschappelijke diensten in de huisstijl van de betreffende instelling.

Dit geldt ook voor externen: naar samenwerkingspartners van de UvA wordt de huisstijl van de UvA gebruikt, naar samenwerkingspartners van de HvA de HvA-huisstijl.

De samenwerkingshuisstijl wordt alleen toegepast:

  • binnen de 4 gezamenlijke diensten

  • richting derden als beide onderwijsinstellingen worden vertegenwoordigd

In het samenwerkingshandboek:

  • Wanneer te gebruiken
  • Logo
  • Typografie
  • Kleur
  • Desingelement
  • Voorbeelden

pdf van het handboek

Het logo voor het samenwerkingsverband is een combinatie van het logo van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. De logo’s worden gescheiden door middel van een verticale lijn.

Primair: compacte logo

Secundair: brede, eenregelige logo

Logo UvA-HvA

Omdat het logo voor het samenwerkingsverband altijd wordt afgedrukt in het zwart is voorgedrukt briefpapier niet nodig.

Dit briefsjabloon kun je ook direct in MS 365 openen via: bestand - nieuw (map samenwerkende diensten).

Brief UvA-HvA

Er is een sjabloon voor een rapport inclusief beeld en een sjabloon exclusief beeld met alleen een designelement.

Deze sjablonen kun je ook direct in MS 365 openen via: bestand - nieuw (map samenwerkende diensten).

Pdf rapport incl. beeld

Pdf rapport excl. beeld

Dit sjabloon kun je ook direct in MS 365 openen via: bestand - nieuw (map samenwerkende diensten).

pdf van memo

Er is een sjabloon voor intern en extern gebruik. Het verschil zit in kleurgebruik.

Extern: alleen de basiskleuren

Intern: de basiskleuren met een extra accentkleur.

Zie voor verdere uitleg het handboek.

Deze sjablonen kun je direct in MS 365 openen via: bestand - nieuw (map samenwerkende diensten).

Pdf Powerpoint intern

Pdf Powerpoint extern

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 augustus 2023