Hogeschool van Amsterdam

SALTHO leerstrategieëntest

Slimmer door het hbo? Maak een SALTHO!

SALTHO staat voor StudeerAttituden en LeerstrategieënTest Hoger Onderwijs. Deze test brengt in beeld welke leerstrategieën je gewend bent in te zetten en welke je nog (verder) kunt ontwikkelen.

De test is ontwikkeld door Jeanine Baltzer en Marc Veen (faculteit Maatschappij en Recht, HvA).

Waarom SALTHO?

Hoe leer jij voor een proefwerk of toets? Flink stampen? Zinnen met een marker geel maken? De stof uitleggen aan een ander? Een samenvatting maken? En...? Werkt het?

‘Studeren’ op het hbo is vaak iets anders dan ‘leren’ op de middelbare school of het mbo:

  • Je krijgt (veel) meer literatuur te verwerken dan je gewend bent.
  • Op het hbo is het belangrijk dingen lang te onthouden, omdat je ze later in je opleiding of in de beroepspraktijk nodig hebt. Maar alles wat je leert door ‘stampen’, ben je meestal na de toets alweer vergeten. Gelukkig zijn er slimmere manieren om te studeren die helpen wat je leert, goed te onthouden.
  • Op het hbo gaat het vaak over onderwerpen waar we als mensheid nog lang niet alles van afweten. Schrijvers en onderzoekers proberen door logisch denken en goed onderzoek de kennis verder uit te breiden. Hun boeken en artikelen zijn natuurlijk belangrijk voor je beroepspraktijk, want ze gaan over dat wat we als mensheid nu over een onderwerp weten. Maar hoe bepaal je nu welke schrijvers en onderzoekers iets te melden hebben wat echt de moeite waard is? Je snapt dus dat je meer moet doen dan alleen maar leren wat die schrijvers te vertellen hebben: Je moet er je eigen mening over vormen en bedenken wat je er aan hebt. Dat maakt ‘studeren’ anders dan ‘leren’.

De conclusie is dat studeren ‘op de hbo-manier’ voor elke hbo’er belangrijk is!

Doe de SALTHO

Wil je weten hoe je tot nu toe meestal studeerde en op welke slimme manieren je nog meer kunt leren? Maak dan de SALTHO .

Je kunt de uitslag met je SLB’er bespreken. Hij of zij kan je helpen nieuwe leerstrategieën aan te leren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 december 2020