Hogeschool van Amsterdam

ACT-coaching voor studiemotivatie

Weer gemotiveerd studeren met ACT-coaching

Ben je de motivatie voor je studie aan het verliezen of misschien al een beetje kwijt? Stel je het studeren steeds maar uit, omdat je er tegenop ziet, of omdat je er gewoon niet aan toe komt? Dan is ACT-coaching misschien iets voor jou.

In blok 1 en blok 2 van studiejaar ‘21/’22 starten weer nieuwe groepen!

ACT-coaching is een programma van zes weken, waarin we je leren om te gaan met tegenslagen, gevoelens en gedachten die je belemmeren bij het studeren. Je werkt tijdens de coaching toe naar een studie- en loopbaanplan dat helemaal gebaseerd is op wat jij in het leven belangrijk vindt. Omdat het plan begint en eindigt bij wat jou drijft, zul je het gemakkelijker daadwerkelijk uitvoeren.

ACT-coaching is gebaseerd op ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT), een wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van therapie. Maar voor alle duidelijkheid: ACT-coaching is dus coaching en géén therapie!

De kern is dat we je leren hoe je tegenslagen, negatieve gedachten en negatieve gevoelens kunt accepteren zonder je erdoor te laten belemmeren. Je leert ook dat er een verschil is tussen wie je bént en wat je dénkt. En je ontdekt wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. Door de coaching krijg je ruimte in je hoofd om te onderzoeken hoe je de draad van je studie kunt oppakken én vind je de inspiratie om dat ook daadwerkelijk te doen.

Let op: ACT-coaching is niet bedoeld voor inhoudelijke begeleiding of voor het aanleren van praktische vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoeksplan of het maken van een studieplanning.

ACT-coaching is voor jou, als je je hier in herkent:

 • Je vindt de (dreigende) studievertraging vervelend en je wilt er iets aan doen;
 • Je staat er voor open je studiegedrag bij te stellen;
 • Je staat open voor een heel andere manier van omgaan met je gedachten en gevoelens dan je misschien gewend bent;
 • Je wilt alle groepsbijeenkomsten bijwonen en daar prioriteit aan geven;
 • Je wilt alle opdrachten maken en daar prioriteit aan geven;
 • Jij én je SLB’er vinden het verantwoord dat je zes weken de nadruk legt op de ACT-coaching. De ACT-coaching mag niet de oorzaak worden van verdere studievertraging of bijvoorbeeld financiële problemen!
 • Je agenda/rooster laat het toe dat je deelneemt aan alle vier de sessies. (Zie ook onder het kopje ‘belangrijke data’).

Ben je voor (ernstige) psychische problemen in behandeling, dan is ACT-coaching niet voor jou geschikt. Als je twijfelt, neem dan gerust contact op. Stuur een berichtje naar Marc Veen (m.j.m.veen@hva.nl).

 • Duur: 6 weken
 • Groep van 12 deelnemers
 • 4 bijeenkomsten van 2,5 uur
 • Op locatie (in de klas)
 • Tussen de bijeenkomsten opdrachten uitvoeren op ‘gezondeboel.nl’

De exacte data en tijdstippen krijg je van je coach te horen. Als het nodig is (en als het mogelijk is), worden deze data en tijdstippen in overleg met de groep bijgesteld.

Wat we vragen is jouw volledige inzet. Als je thuis niet oefent en geen opdrachten maakt, is het effect van ACT-coaching minder dan wanneer je de opdrachten en oefeningen maakt. Als het toch een keer niet lukt thuis de opdrachten te maken, blijf dan niet weg bij de sessies! Het is juist waardevol samen te onderzoeken wat je heeft belemmerd ze te maken.

Verder zijn er geen kosten aan verbonden.

Intake

Nadat je je hebt aangemeld, neemt de coach contact met je op voor het maken van een afspraak voor een intakegeprek. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Je bespreekt met je coach in een prettige sfeer:

 • wat jou beweegt om deel te nemen;
 • het doel van de coaching en hoe we werken;
 • of er wellicht hindernissen zijn om mee te doen aan ACT-coaching (bv. of je in therapie bent).

Komt de coach met jou tot de conclusie dat ACT bij je past, dan ben je meteen ingeschreven.

Aanmelden

Er zijn maar beperkt plekken beschikbaar, dus reageer snel!

De aanmelding voor blok 1 staat nu open en sluit op 10 september 2021.

De aanmelding voor blok 2 opent op 18 oktober 2021 en sluit op 5 november 2021.

Om je aan te melden stuur je een mailtje naar m.j.m.veen@hva.nl met de volgende informatie:
 1. Je opleiding;
 2. Het jaar waarin je met je opleiding bent gestart;
 3. Je telefoonnummer;
 4. Het e-mailadres waarop je het best te bereiken bent;
 5. Welke groep je voorkeur heeft (groep 1 of groep 1). Als het je niet uitmaakt, geeft dat dan alsjeblieft ook door!

Na je aanmelding neemt de coach contact met ke op om een intakegesprek af te spreken.

Wat je inbrengt tijdens de coaching, communiceren we niet met anderen, dus ook niet met je SLB’er of je ouders. We vragen van jou de privacy van je groepsgenoten te respecteren.

“ACT-coaching was voor mij de schakel tussen mijn persoonlijke situatie en de concrete stappen waar ik behoefte aan had.”
(Deelnemer ACT-coaching 2019)

“(Het is fijn dat je...) ...anderen spreekt en denkt: oh, die heeft precies hetzelfde. Het is een en al herkenning.”
(Deelnemer ACT-coaching 2020)

“... Echt het studeren vanuit waarden, in plaats van ‘moeten’. Ik vond dat wel heel waardevol.”
(Deelnemer ACT-coaching 2020)

“ACT-coaching heeft mij het laatste zetje gegeven richting afstuderen en heeft mij bewust laten worden van de dingen die ik in eigenlijk alles belangrijk vind.”
(Deelnemer ACT-coaching 2018)

Meer weten?

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met Marc Veen: m.j.m.veen@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 26 augustus 2021