A-Z Studenten Sport, Management en Ondernemen (SM&O)

Examencommissie Sportkunde

Sportkunde - leerroute SM&O

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

Verzoek indienen

 • De examencommissie werkt op basis van ingediende vragen en/of verzoek: dien jouw verzoek in.
 • Verzoeken per mail nemen wij niet in behandeling.
 • Uiterste inleverdatum verzoeken: 1 week voorafgaand aan de geplande examencommissievergadering (zie hieronder), zodat het op de eerstvolgende vergadering besproken kan worden. Anders schuift jouw verzoek automatisch door naar een later moment.
 • De examencommissie beoordeelt jouw verzoek en roept je eventueel op om aanwezig te zijn bij de vergadering.
 • Afhandeling van jouw aanvraag gebeurt in regel binnen 3 werkweken, maar uiterlijk 6 werkweken. Wacht niet tot het laatste moment indien je een verzoek wilt indienen.
 • De examencommissie correspondeert, inclusief het versturen van genomen besluiten, alleen via je HvA-mailadres.

Data verzoekenvergaderingen examencommissie

 • Dinsdag 13 september 14.00-16.00u
 • Donderdag 22 september 14.00-16.00u
 • Donderdag 6 oktober 14.00-16.00u
 • Dinsdag 11 oktober 14.00-16.00u
 • Dinsdag 25 oktober 14.00-16.00
 • Dinsdag 8 november 15.00-17.00u
 • Dinsdag 22 november 15.00-17.00u
 • Dinsdag 6 december 15.00-17.00u
 • Dinsdag 20 december 15.00-17.00u
 • Dinsdag 10 januari 15.00-17.00u
 • Dinsdag 24 januari 15.00-17.00u

Instapeisen minor

 • Je moet de propedeuse volledig hebben afgerond.
 • Je moet minimaal 40 studiepunten uit de hoofdfase hebben behaald.

Je moet aan bovenstaande eisen voldoen op het moment van aanvang van de minor. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van je minor, controleert de examencommissie alle ingediende verzoeken van minoren, op de minimale eisen. Dit betekent dat als jij tot 5 dagen voor aanvang van je minor niet voldoet aan de punteneis, dat je niet kunt beginnen aan je minor.

Verzoek indienen minor

 • Check voordat je een verzoek indient voor een minor eerst of jouw minor op de lijst staat met toegestane minoren: bekijk overzicht met toegestane minoren.
 • Staat de minor niet op bovenstaande lijst toegestane minoren? Dan heb je vooraf goedkeuring nodig van de examencommissie.
 • Stuur voor goedkeuring naast het verzoek voor een minor gedetailleerde informatie over de te volgen vakken mee in een pdf-document:
  • vak beschrijving (voor internationale minors: code en ECTS per vak)
  • literatuurlijst
  • soort tentamen

Dien je verzoek voor minor in.

Bekijk meer inhoudelijke informatie over minoren.

Heb jij een functiebeperking? Dan kun je terecht bij de studentendecaan van FBSV.

Wil je meer informatie over studeren met een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld dyslexie), kijk dan op de pagina Studeren met een functiebeperking.

Vrijstelling aanvragen

Wanneer kan je een vrijstelling aanvragen?

 • Je hebt elders tentamens en examens op hbo- of wo-niveau behaald die qua inhoud, omvang en niveau overeenkomen met het vak of stage waarvoor je vrijstelling wilt.
 • Je hebt relevante kennis, vaardigheden of werkervaring op hbo/wo niveau opgedaan. Informeer bij je opleiding naar de mogelijkheden om deze werkervaring voor een vrijstelling te laten tellen.

Dien je verzoek in voor vrijstelling(en)

 • Bij een vermoeden van fraude en/of plagiaat moet de docent/examinator hiervan verplicht melding maken bij de Examencommissie. Dat kan met dit online formulier. De melding moet zijn voorzien van bewijsstukken, zoals een rapportage (of een link naar de rapportage) uit de plagiaatscanner Ouriginal, berichtgeving aan de student hierover.
 • De student wordt door de docent/examinator over deze melding schriftelijk geïnformeerd.
 • De Examencommissie stelt - voordat zij een besluit neemt - de student binnen een termijn van 10 werkdagen na melding, in de gelegenheid te worden gehoord.
 • De Examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude - ernstige fraude daaronder begrepen - of plagiaat. Is dit het geval, dan deelt de Examencommissie dit de student schriftelijk mede, met de hieraan verbonden sanctie.

Vragen over besluit examencommissie?

Neem bij vragen over het besluit altijd eerst contact op met de voorzitter van de examencommissie. Mocht je het daarna nog niet eens zijn, dan kan je beroep aantekenen.

Leden examencommissie

 • Gaby Dijkstra - voorzitter
 • Pachena Madokwenyu
 • Peter van Paassen
 • Thijs Mensink - extern lid

Oneens met beslissing Examencommissie?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het CBE kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 4 november 2022