A-Z Studenten Pedagogiek

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je tijdens je studie- of stage in aanraking komt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van de HvA. Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: gedrag dat je kunt omschrijven als discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie of machtsmisbruik.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Met vragen en klachten over ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Je kunt je verhaal kwijt en bespreekt wat je kunt doen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van je vraag of klacht, zoekt met jou naar een oplossing en staat je bij als het komt tot een formele klacht.

Twijfel je?

Het kan om meerdere redenen spannend zijn om naar een vertrouwenspersoon toe te gaan. Je kunt je schuldig voelen of schamen dat je in een bepaalde situatie bent beland. Je kunt twijfelen of je je niet aanstelt als je iets als ongewenst ervaart. Of je kunt bang zijn voor de consequenties als je het aankaart, zeker als je van diegene afhankelijk bent, bijvoorbeeld in de samenwerking of een beoordeling.

Allemaal heel logisch! Maar niet nodig.

Neem ook als je twijfelt contact op met de vertrouwenspersoon. Die neemt jouw ervaring serieus en kijkt samen met jou wat er nodig is om je weer prettig te voelen. Een vertrouwenspersoon zal jouw melding nooit zonder jouw toestemming met anderen delen.

Op de website Verantwoord gedrag vind je antwoorden op veelgestelde vragen, informatie, tips en hulp over sociale veiligheid.

Wat doen de vertrouwenspersonen en wie zijn ze?

Wat gebeurt er als ik een melding doe?

De vertrouwenspersoon neemt de tijd om te luisteren. Welk gedrag ervaar je als ongewenst en van wie? Wat is de impact daarvan op je studie? Wat heb je er al aan proberen te doen? Is rechtstreeks aanspreken nog mogelijk?

De vertrouwenspersoon denkt met je mee over de stappen die je kunt zetten om het ongewenste gedrag te stoppen. Ook kan de vertrouwenspersoon je verwijzen naar anderen. Maar uiteindelijk ben jij degene die beslist wat je doet. De vertrouwenspersoon gaat niet voor of namens jou handelen, maar ondersteunt je wel bij de stappen die jij gaat zetten.

De vertrouwenspersoon registreert je melding in een beveiligd systeem en communiceert hierover nooit met anderen zonder jouw expliciete toestemming.

Wie zijn de vertrouwenspersonen voor studenten?

De HvA heeft de volgende vertrouwenspersonen voor studenten:

  • Renske Bijl
  • Roy Verboom
  • Cora Verkley

Renske Bijl

Roy Verboom

Cora Verkley

Gesprek aanvragen?

Wil je een gesprek met de vertrouwenspersoon aanvragen? Wij zijn er voor je. Ook bij twijfel, meld je. Vanzelfsprekend is een gesprek met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk!

Stuur een e-mail naar het adres van jouw faculteit:

Vertrouwenspersonen zijn benoemd door het College van Bestuur en hebben een onafhankelijke positie bij de HvA. Voor vragen of opmerkingen over de vertrouwenspersonen voor studenten kun je je wenden tot Rhea Schimmel, (interim-)afdelingshoofd Studentenwelzijn.

De regeling ongewenst gedrag is een uitwerking van Artikel U-1 van de CAO voor het hoger beroepsonderwijs en maakt deel uit van het HvA Studentenstatuut. Meer lezen? Ga dan naar de website regeling ongewenst gedrag.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 20 juni 2024