A-Z Studenten Pedagogiek

Verzekeringen

De HvA heeft de volgende verzekeringen:

Om aanspraak te kunnen maken, moet er in ieder geval sprake zijn van curriculumverplichte activiteiten en/of hogeschoolverband. Opzet en bewuste roekeloosheid is nooit verzekerd.

HvA is niet verzekerd voor:

  • Diefstal, vermissing en beschadiging van persoonlijke bezittingen.
  • Ongevallen ten gevolge van deelname aan sportdagen, sport- en gymnastieklessen zijn niet verzekerd, tenzij de Hogeschool van Amsterdam nalatigheid kan worden verweten.

Het is raadzaam om zelf een ziektekosten-, ongevallen- en particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, die past bij jouw persoonlijke situatie (verblijf buitenland, speciale acitiveiten, privé-activiteiten).

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 3 november 2022