A-Z Studenten Pedagogiek

Toetstijdvoorziening FOO

Heb je ADHD, dyslexie, ASS, een chronische ziekte of een andere persoonlijke omstandigheid die invloed heeft op je concentratie- en/of leesvermogen? Dan kun je extra tijd (toetstijdverlenging; ttv) aanvragen voor schriftelijke tentamens. Dat geldt dan ook voor tentamens, die (online) op een laptop worden afgenomen.

Als je een visuele beperking hebt, krijg je 50% meer tijd; in de meeste andere gevallen 25%. De studentendecaan kent deze extra tijd namens de examencommissie toe.

Ook andere toetsvoorzieningen kun je aanvragen bij de studentendecaan. Denk dan bijvoorbeeld aan het maken van een schriftelijke toets op een laptop, toiletbezoek tijdens een schriftelijk tentamen, eten/drinken en het gebruiken van medicatie of een gebruik van een koptelefoon tijdens een schriftelijk tentamen.

In welke situaties kun je toetstijdverlenging (ttv) aanvragen?

Je hebt recht op extra tijd als je moeite hebt met concentreren en/of lezen en kunt aantonen dat dat komt door persoonlijke omstandigheden, zoals:

 • dyslexie
 • AD(H)D
 • ASS
 • blindheid of slechtziendheid
 • een beperking die concentratieproblemen voortbrengt
 • je bent buiten Nederland opgegroeid.

Twijfel je? Overleg dan met je studentendecaan.

Hoe vraag je toetstijdverlenging (ttv) aan?

Heb je dyslexie? Je hoeft dan niet zelf naar de studentendecaan toe, maar je kunt direct toetstijdverlenging (ttv) en vergrote toetsformulieren digitaal aanvragen. Lees meer op Student Info of vraag direct aan via het Digitaal Servicepunt.

Voor alle andere omstandigheden kun je toetstijdverlenging via de studentendecaan aanvragen. Maak een afspraak.

Andere voorzieningen?

Misschien heb je (ook) baat bij andere voorzieningen. Het is het beste om zo snel mogelijk naar de studentendecaan van jouw opleiding te gaan als je extra behoeftes hebt. Met de studentendecaan bespreek je welke toetsvoorziening voor jou een passende voorziening is. ‘Passend’ betekent dat de voorziening geschikt is – je hebt er dus echt wat aan – en dat je hem echt nodig hebt vanwege jouw persoonlijke omstandigheid. Wanneer de voorziening passend is en als de studentendecaan het bewijs voor de omstandigheid heeft gecontroleerd, kan de toetsvoorziening meteen aangevraagd worden. Maak een afspraak.

Wanneer gaat mijn toetsvoorziening in?

Het verschilt per opleiding hoe snel je aanvraag verwerkt kan worden. Wanneer je je toetsvoorziening 2 weken voor de start van de tentamenperiode is toegekend én aangevraagd bij het Toets en Planningsbureau, dan kun je gebruik maken van je toetsvoorziening.

Wat moet je zelf nog regelen?

Neem het toekenningsbesluit van je toetsvoorziening geprint mee naar je toets.

Meer info

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen 2 weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

Let op: Ben je in het bezit van een toekenningsbesluit? Een verzoek om een voorziening te gebruiken moet je minimaal 2 weken voorafgaand aan een tentamenperiode hebben aangevraagd bij het Toets en Planningsbureau. Een latere aanvraag voor het gebruik van een voorziening kunnen we niet meer op tijd in behandeling nemen en is dan niet aanwezig tijdens de toetsafname.

 • Meld je aan via het studenteninformatiesysteem (SIS) voor jouw vakken. Lees hierover meer op de A-Z/Vakaanmelding FOO.
 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden. Je hoeft hier geen extra actie op te ondernemen. Heb je recht op het gebruik van een toetslaptop? Dan neemt de toetsorganisatie bij iedere toetsperiode contact met je op om na te gaan voor welke toetsen je je hebt ingeschreven. De toetsorganisatie zorgt er dan voor dat de surveillant op de juiste datum, tijd en locatie de toetslaptop meeneemt.
 • In het studierooster wordt vermeld op welke tijd en in welk lokaal de toets plaatsvindt (dit wijkt niet af van de reguliere toets).
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

 • Als voltijdstudent meldt de resultatenadministratie je aan voor de eerste toetsgelegenheid. Voor de tweede toetsgelegenheid (/herkansing) moet je jezelf aanmelden in SIS. Lees hieorver meer op de A-Z/Toetsen FOO.
 • Als deeltijdstudent meldt je jezelf aan voor alle toetsgelegenheden in SIS. Lees hieorver meer op de A-Z/Toetsen FOO.
 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden. Je hoeft hier geen extra actie op te ondernemen. Heb je recht op het gebruik van een toetslaptop? Dan neemt de toetsorganisatie bij iedere toetsperiode contact met je op om na te gaan voor welke toetsen je je hebt ingeschreven. De toetsorganisatie zorgt er dan voor dat de surveillant op de juiste datum, tijd en locatie de toetslaptop meeneemt.
 • In het studierooster wordt vermeld op welke tijd en in welk lokaal de toets plaatsvindt (dit wijkt niet af van de reguliere toets).
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

 • Studenten die de nieuwe lerarenopleiding Pedagogiek (VT) volgen, melden zich aan voor vakken. Lees hierover meer op de A-Z/Vakaamelding leraar Pedagogiek.
 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden. Je hoeft hier geen extra actie op te ondernemen. Heb je recht op het gebruik van een toetslaptop? Dan neemt de toetsorganisatie bij iedere toetsperiode contact met je op om na te gaan voor welke toetsen je je hebt ingeschreven. De toetsorganisatie zorgt er dan voor dat de surveillant op de juiste datum, tijd en locatie de toetslaptop meeneemt.
 • In het studierooster wordt vermeld op welke tijd en in welk lokaal de toets plaatsvindt (dit wijkt niet af van de reguliere toets).
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

 • Je kunt gebruik maken van de aangevraagde toetsvoorziening, als je binnen twee weken voor de start van je tentamenperiode goedkeuring krijgt.
 • De toetsorganisatie/opleiding treft de nodige voorbereidingen om ervoor te zorgen dat er met jouw toetsvoorziening rekening wordt gehouden.
 • De toetsorganisatie neemt iedere toetsperiode contact met je op via de mail met de vraag of je gebruik wilt maken van de toetstijdverlenging. Hierdoor weten we zeker dat we voldoende ruimte hebben in het lokaal voor toetsverlenging.
 • Neem een uitdraai van het officiële besluit mee naar al je tentamens, waarin staat dat je recht hebt op extra voorzieningen.

Hoe werkt toetstijdverlenging bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding?

Benieuwd naar het vervolgproces? Hieronder lees je meer over jouw aanvraag binnen de faculteit Onderwijs en Opvoeding (FOO):

We adviseren je om jouw verzoek zo snel mogelijk in te dienen. Het liefst meteen in je eerste lesweek. Je ontvangt dan binnen twee weken bericht of jouw dyslexieverklaring is goedgekeurd. Daarin staat ook per wanneer je recht hebt op extra toetstijd en/of grotere toetsformulieren. De verlenging van je toetstijd geldt ook voor online toetsen.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 31 oktober 2023