A-Z Studenten Pedagogiek

Stagebureau Pedagogiek

De beroepsoriëntatie en de beroepsvorming nemen een belangrijke plaats in binnen de opleiding Pedagogiek. Hiervan maken de stages een belangrijk deel uit.

Bij Pedagogiek is het de bedoeling dat je vooral ervaring opdoet met het werken met kinderen in een professioneel kader. Dit betekent dat je tijdens je stage pedagogische activiteiten verricht, bijvoorbeeld in de kinderopvang, op scholen, bij huiswerkbegeleiding en bij jeugdwerk.

Bij de stage tijdens de opleiding Leraar Pedagogiek ontdek je wat het beroep van leraar inhoudt en ontwikkel je competenties waarover je moet beschikken om dit beroep straks op verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen.

Alle informatie over stages bij Pedagogiek vind je op het extranet .

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 december 2016