A-Z Studenten Pedagogiek

Diplomering

Propedeusediploma

Als je alle 60 studiepunten van je propedeuse hebt behaald ontvang je het propedeusediploma.

Je propedeuse hoef je niet aan te vragen. De Resultatenadministratie controleert welke studenten hun propedeuse behaald hebben. Hiervan ontvang je een bericht op het moment dat je propedeuse gereed is. De Resultatenadministratie maakt elk kwartaal propedeuses.

Als jij je propedeuse binnen het eerste studiejaar haalt, word je uitgenodigd voor de feestelijke propedeuse uitreiking. Deze uitreikingen vinden plaats in het eerste en tweede blok van het studiejaar.

Op MijnHvA vind je een overzicht met deadlines en data die op dit moment bekend zijn van feestelijke of individuele uitreikingen.

Wil jij je propedeuse vóór een uitreiking ontvangen?

Je kunt een propedeuseverklaring aanvragen bij DUO via https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

In uitzonderlijke gevallen kun je ook voordat je propedeuse is vastgelegd in SIS (maar nadat alle punten zijn geregistreerd) een verklaring aanvragen via de Resultatenadministratie via het digitaal servicepunt .

Getuigschrift (diploma)

Aan het einde van de hoofdfase moet je in totaal 240 studiepunten hebben behaald. Hoe deze studiepunten zijn verdeeld over de vakken van jouw opleiding, vind je in de studiegids.
Voldoe je aan alle eisen, dan krijg je een getuigschrift. Bij het getuigschrift ontvang je naast de cijferlijst, een Engelstalig diplomasupplement .

Aanvraag getuigschrift

Bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding moet je uiterlijk drie weken voor een diploma uitreiking je diploma aanvragen, ook als je niet wilt deelnemen aan de feestelijke diploma uitreiking.

Let op:

Je hoeft nog niet alles behaald te hebben om je afstuderen aan te kunnen vragen. Uiterlijk 3 weken voor de feestelijke diploma uitreiking moeten de resultaten verwerkt zijn in SIS.

Voor de aanvraag volg je een aantal stappen:

  1. Stap 1. Je moet je diploma zelf aanvragen via het digitaal servicepunt .
  2. Stap 2. Zorg dat al je resultaten, uiterlijk 3 weken voor de feestelijke diploma uitreiking verwerkt zijn in SIS.
    Ontbreken er resultaten? Neem dan contact op met de docent die de resultaten had moeten doorgeven.

Wil jij je diploma vóór een uitreiking ontvangen?

Je kunt een afstudeerverklaring aanvragen bij DUO via https://duo.nl/particulier/uittreksel-diplomagegevens-downloaden.jsp

In uitzonderlijke gevallen kun je ook voordat je diploma is vastgelegd in SIS (maar nadat alle punten zijn geregistreerd) een verklaring aanvragen via de Resultatenadministratie via het digitaal servicepunt .

Wil je niet deelnemen aan de feestelijke diploma uitreiking?

Ook voor een individuele uitreiking moet je de bovenstaande stappen volgen. Je haalt dan zelf je diploma op bij de Servicebalie van het Kohnstammhuis.

Waar kan ik mijn propedeuse of diploma ophalen?

Je haalt je propedeuse of diploma op bij de Servicebalie van het Kohnstammhuis, nadat je bericht hebt ontvangen van de Resultatenadministratie.

Klik hier voor de openingstijden van het Servicepunt.

Verklaring

Heb je niet genoeg studiepunten behaald in de propedeuse of de hoofdfase, dan krijg je geen propedeusediploma of getuigschrift. Wel kun je van de examencommissie een verklaring krijgen van je behaalde studieresultaten.

Cum laude

Heb je tijdens je studie hoge cijfers gehaald, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een cum laude- vermelding op je propedeusediploma of getuigschrift. Of je in aanmerking komt voor Cum Laude wordt gecontroleerd door de resultatenadministratie en examencommissie.

Uitschrijven

Waar je allemaal aan moet denken als je je gaat uitschrijven, vind je hier: uitschrijven.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 1 december 2022