A-Z Studenten Pedagogiek

Intellectueel Eigendom

Ben je als student, (docent) onderzoeker of medewerker van de HvA betrokken bij het ontwikkelen van een nieuw idee of product? Dan kun je te maken krijgen met de intellectuele eigendomsrechten (IE).

Voor medewerkers is de Regeling Intellectueel Eigendom en Kennisvalorisatie (Doorwerking) van belang. Voor studenten en hun docenten bevat het Richtsnoer Intellectueel Eigendom belangrijke informatie over o.a. auteursrecht bij stages en afstuderen.

Wie is nu eigenaar, van wie is het IE?

Hieronder vind je twee concrete voorbeelden van situaties waarin IE een rol kunnen spelen:

  1. Je bent student en krijgt tijdens een minor een idee voor het oplossen van een probleem waar veel landelijke zorginstellingen mee te maken hebben. Je werkt je idee uit tot een goed werkend product/ methode, in samenwerking met medestudenten, docenten en/of organisaties. Wie is nu de eigenaar van dit product?
  2. Je bent onderzoeker bij de HvA en bedenkt in samenwerking met andere onderzoekers in Nederland een methode om het historisch besef onder middelbare scholieren te vergroten. De methode slaat aan en wordt enthousiast ontvangen. Wie is nu de eigenaar van deze methode?

Waarom afspraken maken over IE?

HvA medewerkers en studenten voeren steeds meer praktijkgericht onderzoek uit. Daarbij worden vaak nieuwe producten, diensten en methoden ontwikkeld die bruikbaar zijn voor de beroepspraktijk, de samenleving en het onderwijs.

Met het maken van afspraken over intellectuele eigendomsrechten voorkom je bijvoorbeeld dat bedrijven jouw idee of methode commercieel gaan vermarkten of je product voor doeleinden gaan gebruiken die je niet bedoeld hebt bij de ontwikkeling.

De HvA wil de kennis die studenten en medewerkers ontwikkelen ook zoveel mogelijk toepassen. De HvA Regeling Intellectueel Eigendom geeft je een kader om het eigenaarschap van kennis goed te kunnen regelen. De regeling bevat de uitgangspunten voor het eigenaarschap van intellectueel eigendom en is daarom een goede basis voor het maken van afspraken met externe partners en opdrachtgevers

Vragen en ondersteuning

Tips, tricks en antwoorden op je vragen over auteursrecht vind je bij het online Auteursrecht Informatiepunt .

Voor ondersteuning bij Intellectueel Eigendoms kwesties en het vastleggen van afspraken rondom IE kun je terecht bij IXA-HvA, het Kennistransfer Office van de HvA. Neem hiervoor contact op met Klaas de Vries, of bel (020) 525 5417.

Gepubliceerd door  Onderwijs en Onderzoek 18 december 2023