Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten PABO HvA

Stagebureau Pabo

Stage is een belangrijke pijler van de pabo. Al in het eerste jaar ga je werkervaring opdoen: je gaat leren door te werken.

Naarmate de opleiding vordert, gaat de stage een steeds groter deel van het curriculum uitmaken. Stage laat je zelf ontdekken over welke competenties je al beschikt en welke je nog moet ontwikkelen. Het geeft ook betekenis aan de theorievakken.

Bij de Pabo HvA loop je stage op een opleidingsschool. De opleidingsscholen zijn in Amsterdam en omgeving gevestigd.

Studenten van jaar 1 worden aan het begin van het studiejaar geplaatst door het stagebureau van Pabo HvA. Aan het eind van het studiejaar kun je je voorkeur voor een opleidingsschool aangeven. De stage vindt per definitie plaats op een andere basisschool dan die waar de student in het eerste jaar is geplaatst. Je kunt dan ook een voorkeur aangeven voor stage op een Montessori-, OGO- of Daltonschool. Vanaf jaar 2 blijven de studenten in principe anderhalf jaar op de opleidingsschool (gedurende het tweede jaar en het eerste semester van jaar 3).

Alle informatie die je nodig hebt over stages vind je op het extranet .

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 7 december 2016