A-Z Studenten Master Urban Management

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je tijdens een studie- of stagesituatie in aanraking komt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van de HvA. Met ongewenst gedrag wordt bedoeld: gedrag dat je kunt omschrijven als discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie of machtsmisbruik.

Wat is een vertrouwenspersoon?

Met vragen en klachten over ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Je kunt je verhaal kwijt en bespreekt wat je kunt doen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van je vraag of klacht, zoekt met jou naar een oplossing en staat je bij als het komt tot een formele klacht.

De HvA werkt aan een veilige omgeving, waar alle studenten en medewerkers zich welkom, thuis en uitgedaagd en veilig voelen en gelijke kansen krijgen. Op Verantwoord gedrag zijn antwoorden op veel gestelde vragen, informatie, tips en hulp over sociale veiligheid te vinden voor medewerkers en studenten.

Wat doen de vertrouwenspersonen en wie zijn ze?

Wie zijn de vertrouwenspersonen voor studenten?

De HvA heeft de volgende vertrouwenspersonen voor studenten:

  • Renske Bijl
  • Roy Verboom
  • Cora Verkley

Renske Bijl - FT, FG, FDMCI

Renske Bijl

Vertrouwenspersoon voor studenten van Faculteit Techniek (FT), Faculteit Gezondheid (FG), Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI)
vertrouwenspersoon-ft@hva.nl,
vertrouwenspersoon-fg@hva.nl,
vertrouwenspersoon-fdmci@hva.nl

Roy Verboom - FG, FBSV, FOO

Roy Verboom

Vertrouwenspersoon voor studenten van FG, FBSV, FOO
Vertrouwenspersoon-fg@hva.nl,
vertrouwenspersoon-fbsv@hva.nl,
vertrouwenspersoon-foo@hva.nl

Cora Verkley - FBE, FMR, FDMCI, FOO

Cora Verkley

Vertrouwenspersoon voor studenten van FBE, FMR, FDMCI, FOO
vertrouwenspersoon-fbe@hva.nl ,
vertrouwenspersoon-fmr@hva.nl,
vertrouwenspersoon-fdmci@hva.nl ,
vertrouwenspersoon-foo@hva.nl

Taken van de vertrouwenspersoon

  • voorlichting over ongewenst gedrag;
  • zorg voor passende opvang als je een melding doet van ongewenst gedrag;
  • vertrouwelijke behandeling van de informatie;
  • zoeken naar een informele oplossing;
  • hulp bieden bij het indienen van een formele klacht en de formele afhandeling daarvan.

Gesprek aanvragen?

Wil je een gesprek met de vertrouwenspersoon aanvragen? Wij zijn er voor je. Ook bij twijfel, meld je. Vanzelfsprekend is een gesprek met de vertrouwenspersoon vertrouwelijk!

Stuur een e-mail naar het adres van jouw faculteit:

Vertrouwenspersonen zijn benoemd door het College van Bestuur en hebben een onafhankelijke positie bij de HvA. Voor vragen of opmerkingen over de vertrouwenspersonen voor studenten kun je je wenden tot Rhea Schimmel, (interim-)afdelingshoofd Studentenwelzijn.

De regeling ongewenst gedrag is een uitwerking van Artikel U-1 van de CAO voor het hoger beroepsonderwijs en maakt deel uit van het HvA Studentenstatuut. Meer lezen? Ga dan naar de website regeling ongewenst gedrag.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 6 oktober 2023