A-Z Studenten Master Urban Management

Online toetsen

Faculteit Maatschappij en Recht

Voor de toets - Brighstpace

Op de vakpagina op Brightspace vind je meer informatie over je toets. Bij FMR hoeven studenten zich niet in te schrijven voor toetsen.

Toetsen in Brightspace

De afname van toetsen binnen Brightspace verloopt via een assignment/inleverbox (opdracht). Studenten leveren hun opdracht in via de inleverbox in de course. Docenten kunnen er voor kiezen om een tijdslot te zetten op de inleverbox om ervoor te zorgen dat de assignments op tijd worden ingeleverd, of dat de toets enkel binnen een bepaalde tijd gezien en gemaakt kan worden.

ONLINE SURVEILLANCE

Soms wordt bij de afname van een toets in TestVision gebruik gemaakt van het programma Proctorio (online proctoring). Dit is een online surveillanceprogramma waarbij via de webcam gesurveilleerd wordt. Ook je scherm kan worden opgenomen. Meer informatie vind je in de A-Z onder ‘online proctoring

Bij onregelmatigheden of een vermoeden van fraude zal een melding worden gemaakt aan de examencommissie. Voor meer informatie over fraude en plagiaat raadpleeg je hoofdstuk 4 van de OER.

Wat is TestVision Online

Een aantal online toetsen wordt afgenomen via TestVision Online. Dit is een online toetssysteem.

Inloggen met HvA-ID en wachtwoord

Controleer minstens een dag voor je toets of je zonder problemen kunt inloggen in TestVision Online. Ga naar hva.testvision.nl/online/kandidaten en log via SURFConext in met je HvA-ID en wachtwoord.

Gebruik uitsluitend de browser Google Chrome.

Kijk na het inloggen meteen of je de oefentoets klaar ziet staan. Mocht je verdere vragen hierover hebben, dan kun je contact opnemen via het digitale servicepunt.

Oefentoets

In TestVision staat een algemene oefentoets klaar om bekend te worden met TestVision Online. Het is dus geen oefentoets die lijkt op de toets. Het is belangrijk dat je deze oefentoets maakt zodat je bekend wordt met de toetsomgeving en eventuele problemen tijdig kunt melden.

Controleer of je zonder problemen kunt inloggen in TestVision en de toets kunt opstarten. Gebruik uitsluitend de browser Google Chrome. Neem bij problemen contact op via het digitale servicepunt.

Bijzondere toetsvoorzieningen

Voordat de toets plaatsvindt, controleert het onderwijsbureau of er studenten zijn die recht hebben op bijzondere toetsvoorzieningen.

Als je thuis niet in de omstandigheden bent om de toets te doen, of de hardware niet hebt, dien je je te melden bij de examencommissie.

In het geval van toetstijdverlenging (TTV) wordt de toetsduur voor jou in TestVision Online aangepast zodat je gebruik kan maken van de extra tijd. Een voorwaarde hiervoor is wel dat je de voorziening op tijd hebt aangevraagd (en toegekend gekregen) van de studentendecaan en/of examencommissie.

Tijdens de toets

Op de dag van je online toets kun je al een half uur vantevoren inloggen in TestVision Online via hva.testvision.nl/online/kandidaten. Zorg ervoor dat je laptop is aangesloten op netstroom en internet. Maak bij voorkeur gebruik van de internet(LAN-)kabel om te voorzien in een zo stabiel mogelijke internetverbinding.

Op het tijdstip van aanvang komt de toets beschikbaar. Zie je de toets dan nog niet? Ververs de pagina (met de toets ‘F5’ voor Windows of ‘Command+R’ voor Mac).

MONITORING IP-ADRES

Op verzoek van de examencommissie monitort het onderwijsbureau tijdens de online toets vanaf welke IP-adressen ingelogd wordt. Wanneer studenten vanaf hetzelfde IP-adres werken, wordt dit doorgegeven aan de examencommissie. De examencommissie is zich ervan bewust dat werken vanaf hetzelfde IP-adres niet direct hoeft te betekenen dat er sprake is van fraude.

LOG OP TIJD IN

Van studenten wordt verwacht dat ze op tijd beginnen aan de toets.

De toets wordt 30 minuten voor aanvang, niet eerder, automatisch zichtbaar in het systeem.

De toets is beveiligd met een wachtwoord dat bij aanvang door het onderwijsbureau wordt weggehaald. Je hoeft dus niet zelf een wachtwoord in te voeren.

IDENTIFICATIE

Het kan voorkomen dat je een online toets maakt zonder proctoring. In dat geval kan je identiteit niet gecontroleerd worden. Natuurlijk maak je de toets alleen. De toets zal daarom starten met een verklaring dat je de toets zelfstandig maakt. Bij een vermoeden van identiteitsfraude zal een melding gemaakt worden aan de examencommissie.

WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN TIJDENS DE AFNAME

Inhoudelijke vragen over de toets kan je in TestVision noteren in het tekstvak bij de betreffende vraag.

Kijk bij technische vragen eerst of het antwoord te vinden is op examsupport.hva.nl.

Kom je er niet uit? Stuur dan een bericht via de chatfunctie (Live Chat) rechts onder in beeld. Vul hier je studentnummer in, de naam van het toets en de naam van de faculteit waar je student bent.

Let erop dat je geen persoonsgegevens deelt. Indien wij dat aangegeven, dan graag alleen je studentnummer.

HOEVEEL TIJD HEB IK OM DE TOETS IN TE LEVEREN?

De tijdsduur van je toets kan je terugvinden op het rooster. Tijdens je toets loopt er een klok mee op je scherm in TestVision.

NA DE AFNAME

Door de docent kan de plagiaatscanner worden gebruikt om na te gaan of gebruik is gemaakt van hulp van derden. Dit geldt ook voor het ter beschikking stellen van je eigen werk aan andere studenten. Ook dit is een vorm van fraude. Bij een vermoeden van plagiaat of fraude wordt melding gemaakt aan de examencommissie. Voor meer informatie over fraude en plagiaat raadpleeg je hoofdstuk 4 van de OER.

Bij twijfel over de authenticiteit van de antwoorden kan de docent ervoor kiezen jou te vragen om een mondelinge toelichting op een willekeurige vraag uit de openboek-toets, ter bevestiging van een gegeven antwoord. Dit kan tot 15 werkdagen na de datum van afname.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 5 november 2020