A-Z Studenten Master Urban Management

Onderwijskwaliteit FMR

Het is belangrijk dat jouw opleiding goed onderwijs verzorgt en dat je er als student tevreden over bent. Bovendien wil je met jouw diploma straks goed terecht kunnen op de arbeidsmarkt.

NSE EN HBO-MONITOR

De tevredenheid van onze studenten meten we elk voorjaar met de Nationale Studenten Enquête (NSE). De arbeidspositie van afgestudeerden en de aansluiting van je opleiding op de eisen van de beroepspraktijk volgens we jaarlijks met de HBO-Monitor. Elke opleiding organiseert op eigen wijze haar kwaliteitszorg: door evaluaties af te nemen, panelgesprekken te houden en verbetermaatregelen uit te voeren.

ACCREDITATIE EN MIDTERM REVIEW

Ook de landelijke overheid waakt over de kwaliteit van het onderwijs. In opdracht van de overheid beoordeelt de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) de kwaliteit van je opleiding. Hiertoe beoordelen visitatiepanels de HvA en haar opleidingen. Een visitatiepanel bestaat uit ten minste vier onafhankelijke leden. In elk geval twee gezaghebbende deskundigen op het gebied van de inhoud en het beroep(enveld) waarvoor jouw opleiding je opleidt, en een student. Is de basiskwaliteit op orde dan krijgt je opleiding van de NVAO een accreditatie voor zes jaar. Halverwege die periode laat de opleiding in een ‘midterm review’ haar kwaliteit op vergelijkbare wijze toetsen. Alleen dan niet door de NVAO, maar in eigen beheer van de HvA. Een onafhankelijk panel beoordeelt of de opleiding nog op koers ligt en welke verbetermaatregelen nodig of gewenst zijn voor de accreditatie.
Vanaf 1 september 2018 mag de HvA van de overheid deelnemen aan de pilot instellingsaccreditatie. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging ligt daarmee nog dichter bij de opleidingen zelf. Dat biedt meer vrijheid en minder administratieve last. Zo mag een opleiding de uitkomsten van de tussentijdse ‘midterm review’ onder specifieke voorwaarden ook voor de accreditatie gebruiken.

OPLEIDINGSCOMMISSIE

Bij versterking van deze eigen verantwoordelijkheid van de opleiding voor de kwaliteitszorg speelt de opleidingscommissie (OC) een belangrijke rol. De OC heeft instemmingsrecht op de wijze waarop de opleiding haar kwaliteitszorg organiseert. De OC adviseert over de onderwijs- en examenregeling (OER) en geeft (on)gevraagd advies aan het management over de kwaliteit van het onderwijs en over het studeren aan jouw opleiding. Wil je meer weten over hoe jij de kwaliteit van je opleiding kunt versterken? Neem dan contact op met jouw opleidingscommissie (OC), of meld je zelf aan als lid.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 februari 2019