A-Z Studenten Master Urban Management

Vrijstelling

Wanneer krijg je een vrijstelling?

  • Je hebt elders tentamens en examens op hbo- of wo-niveau behaald die qua inhoud, omvang en niveau overeenkomen met het vak of stage waarvoor je vrijstelling wilt.
  • Je hebt relevante kennis, vaardigheden of werkervaring op hbo/wo niveau opgedaan. Informeer bij je opleiding naar de mogelijkheden om deze werkervaring voor een vrijstelling te laten tellen.

Hoe vraag je een vrijstelling aan?

  • Stuur een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie, vóór aanvang van het studieonderdeel waarvoor je de vrijstelling aanvraagt.
  • Voeg bij het verzoek bewijsstukken toe die aantonen dat je voldoet aan de vereisten voor het studieonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
  • De examencommissie beoordeelt mede aan de hand van de overgelegde bewijsstukken of je voldoet aan de vereisten voor het betreffende studieonderdeel.
  • De examencommissie informeert je over haar beslissing, binnen vier weken gerekend vanaf de datum zij jouw verzoek heeft ontvangen.

Hoe staat je vrijstelling in SIS?

Vrijstellingen worden in het resultatenoverzicht in SIS getoond met de omschrijving ‘vrijstelling’.

Let op: Een deeltentamen waarvoor je vrijstelling krijgt, telt niet mee in de berekening van je eindcijfer voor het betreffende studieonderdeel.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 december 2017