A-Z Studenten Master Urban Management

Diploma en propedeusecertificaat

Een diploma of propedeusecertificaat hoef je niet aan te vragen; dit wordt automatisch aangemaakt door het onderwijsbureau. Voorwaarde is dat je de vereiste studiepunten hebt behaald en dat dit is ingevoerd in jouw studievoortgang in SIS.

Het onderwijsbureau controleert iedere week in SIS welke studenten zijn afgestudeerd of hun propedeuse hebben gehaald. Je bent afgestudeerd of hebt je propedeuse gehaald als je alle vereiste studiepunten hebt behaald en deze in SIS zijn geregistreerd.

Je ontvangt een e-mail op je HvA- en privémailadres zodra je propedeuse of diploma is geregistreerd. Na registratie duurt het maximaal 6 weken (exclusief vakantieperiodes) voordat jouw fysieke propedeusecertificaat/diploma gereed is.

Als je wel bent afgestudeerd of je propedeuse hebt behaald, maar nog geen bericht hebt ontvangen dat je jouw diploma of propedeuse kunt ophalen, zijn er twee opties.

  1. Vraag een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst aan via hva.nl/digitaalservicepunt (of via hva.nl/vragenformulier als je geen toegang meer hebt tot je account).
  2. Download een uittreksel van je diploma of propedeuse via duo.nl. Het kan uiterlijk 48 uur duren voordat het uittreksel beschikbaar is vanaf het moment dat jouw diploma of propedeusecertificaat is geregistreerd in SIS.

    Je krijgt automatisch een mail van DUO zodra je diploma of propedeusecertificaat geregistreerd is in DUO. (Let op: dit is nog géén bericht dat je diploma gereed is om opgehaald te worden.)

Zodra jouw propedeusecertificaat of diploma klaar is, ontvang je van het onderwijsbureau een e-mail met de informatie over hoe je deze in ontvangst kunt nemen. Wij zullen hiervoor het privé mailadres gebruiken dat je hebt opgegeven in Studielink. Indien je een betalingsachterstand hebt, dan kan je je propedeusecertificaat of diploma niet in ontvangst nemen totdat deze is voldaan.

Je opleiding stelt je tijdig op de hoogte als er een uitreiking wordt georganiseerd. Je ontvangt deze informatie op je privémailadres. Voor alle vragen omtrent de uitreiking kan je contact opnemen met het Opleidingsbureau van jouw opleiding. Wil je niet deelnemen aan de uitreiking dan kan jij je propedeuse of diploma ophalen bij het Servicepunt zodra je hier bericht over hebt ontvangen.

In Nederland is het zo geregeld dat op een getuigschrift (diploma) je formele naam moet staan. Het kan zijn dat je je niet goed herkent in deze naam, bijvoorbeeld omdat je transgender of non-binair bent, en je in het dagelijks leven een andere (roep)naam gebruikt. Wil je deze andere (roep)naam ook terugzien als je je diploma in ontvangst neemt? Dat kan! De HvA reikt je graag ook een zogenaamde ‘felicitatie-oorkonde’ uit, waarin je eigen gekozen (roep)naam wordt gebruikt. Je krijgt dan zowel het officiële getuigschrift als de felicitatie-oorkonde. De laatste vervangt overigens niet je officiële getuigschrift.

Wil jij dit ook? Je regelt het in twee stappen:

  1. Zorg dat in Studielink bij ‘roepnaam’ jouw eigen gekozen naam staat geregistreerd. Log in bij Studielink, klik bovenaan op ‘gegevens’ en pas hier je roepnaam aan.
  2. Laat het onderwijsbureau tijdig weten dat je bij de uitreiking graag je eigen gekozen naam gebruikt en de zogenaamde ‘felicitatie-oorkonde’ wil ontvangen.

Het is niet mogelijk om je propedeusecertificaat of diploma op te sturen; de HvA verstuurt geen waardedocumenten per post.

Ben je niet in staat om langs te komen? Dan kun je iemand machtigen om jouw diploma of propedeusecertificaat op te halen. Hiervoor kun je het machtigingsformulier gebruiken.

Ben je nog student? Lever het machtigingsformulier met de kopieën van de legitimatiebewijzen van zowel jouzelf als degene die je diploma of propedeusecertificaat komt ophalen aan via hva.nl/digitaalservicepunt. Heb je geen toegang meer tot je account? Lever het machtigingsformulier met de kopieën van de legitimatiebewijzen aan via hva.nl/vragenformulier.

Je kunt in aanmerking komen voor een cum-laudevermelding op je diploma of propedeusecertificaat. Daarnaast kun je in aanmerking komen voor een honoursvermelding op je diploma. Je krijgt geen honoursvermelding op je propedeusecertificaat. Heb je een Honours Talent Module behaald, dan krijg je hier een apart certificaat voor.

In de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding staan de - eventueel aanvullende – voorwaarden voor deze vermeldingen. Op basis van deze voorwaarden bepaalt de examencommissie of je hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen is niet nodig, de vermelding komt automatisch op je diploma of propedeusecertificaat te staan.

De afstudeerdatum wordt bepaald aan de hand van je laatste toetsdatum. Controleer in SIS of je laatste toets of opdracht op de juiste datum is geregistreerd. Je afstudeerdatum komt dan in deze maand te liggen.

Als je zeker weet dat al je resultaten goed in SIS staan geregistreerd, kun je je via Studielink uitschrijven. Voor meer informatie zie het stappenplan.

Je kunt je ook eerder uitschrijven als dat nodig is. Geef dan wel in Studielink aan dat je je uitschrijft onder voorbehoud van afstuderen.

Je kunt contact opnemen met de Centrale Studenten Administratie via 020 - 595 1401 of csa@hva.nl voor meer informatie over uitschrijven en collegegeld.

Vragen?

Neem contact op met het onderwijsbureau.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 16 oktober 2023