A-Z Studenten Master Urban Management

Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een Opleidingscommissie (OC) die de kwaliteit van de opleiding bewaakt. De OC bestaat uit studenten en docenten (50/50) en is officieel een medezeggenschapsorgaan.

De OC heeft adviesrecht en instemmingsrecht op enkele onderdelen van de Onderwijs-en Examenregeling (OER) en beslist mee over belangrijke zaken binnen de opleiding.
Zie HvA OC reglement.

Wat doet een opleidingscommissie?

 • Adviseert over de inhoud van de opleiding, de toetsing en examinering.
 • Adviseert over de OER en heeft instemmingsrecht op bepaalde OER-onderdelen, zoals de inhoud van afstudeerrichtingen, de studielast en de vorm van onderwijsevaluatie.
 • Bespreekt onderwijsevaluaties, signaleert en analyseert de ontwikkelingen binnen de opleiding en adviseert de opleidingsmanager over verbetermaatregelen.
 • Signaleert problemen bij studenten en medewerkers, bijvoorbeeld door middel van gesprekken of enquêtes.

Medezeggenschap, hoe zit het ook alweer?

Bij de HvA zijn op verschillende niveaus medezeggenschapsorganen actief, elk bestaande uit studenten en docenten.

 1. Opleidingscommissies per opleiding
 2. Deelraden per faculteit
 3. Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

De OC is het eerst aangesproken medezeggenschapsorgaan als het gaat om de opleidingskwaliteit en is dan ook een belangrijke gesprekspartner van de opleidingsmanager en de faculteitsdecaan. De OC heeft regelmatig contact met de Deelraad en de Examencommissie. Zowel als docent/medewerker en als student kun je de OC benaderen met adviezen, vragen of suggesties over de opleiding.

Wil jij lid worden van de OC?

De OC heeft een belangrijke positie en een stem in de vormgeving van de opleiding. Dit jaar houdt de Faculteit Maatschappij en Recht voor het eerst verkiezingen om de OC toegankelijk te maken voor iedereen. Wil jij als student of docent/medewerker actief een bijdrage leveren aan het verbeteren van de opleiding en bestuurlijke ervaring opdoen? Stel je kandidaat via de button hieronder!

Heb je vragen over de verkiezingen of over jezelf kandidaat stellen? Mail dan naar oc-stembureau-fmr@hva.nl.

Binnen een opleidingscommissie is de opleidingsmanager jouw gesprekspartner.

OC-scholing

Studentenzaken verzorgt ieder jaar een training voor (nieuwe) leden van opleidingscommissies.

Kijk voor meer informatie over OC-scholing op de website van het Centrum voor Medezeggenschap.

Vergoeding en termijn

De zittingstermijn voor zowel studenten als medewerkers in de OC is momenteel twee jaar en start per september 2023. De vergoeding voor studenten is €12,73 per uur, waarbij je rekening moet houden met ongeveer 83 uur op jaarbasis en voor een voorzitter en secretaris 100 uur. Voor medewerkers is de vergoeding afhankelijk van hun salariëring.

Stel je kandidaat

Meld je vanaf 6 maart en voor 3 april aan voor de opleidingscommissie van de opleiding waar je werkt of studeert.

Planning

 • 6 maart- 3 april: Aanmelden kandidaten OC
 • 18 april: Facultaire informatiebijeenkomst OC (16:00-17:00 uur)
 • 20 april: Facultaire informatiebijeenkomst OC (16:00-17:00 uur)
 • 8 mei: Bekendmaking kandidatenlijst
 • 11 mei- 26 mei: Stemperiode
 • 30 mei: Verkiezingsuitslag (16:00 uur)
Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 24 oktober 2023