A-Z Studenten Master Structural Engineering

Studieverenigingen

Een aantal opleidingen binnen de faculteit Techniek hebben een door de HvA erkende studievereniging. De verenigingen houden zich doorgaans bezig met het organiseren van excursies, lezingen, conferenties maar ook borrels en andere activiteiten.

Op deze manier krijgt de student meer interactie met het bedrijfsleven / beroepsveld en wordt een goede sfeer tussen studenten onderling en docenten bevorderd.

Studieverenigingen binnen faculteit Techniek:

Vereniging

Opleiding

E-mail algemeen

Website

Logos

Logistiek

bestuur@svlogos.nl

https://www.svlogos.nl/

Nautis

Maritiem Officier​

bestuur@asvnautis.nl

https://www.asvnautis.nl/

BUILD

Built Environment​

info@asvbuild.nl

https://www.asvbuild.nl/

SVAAA

Aviation​

bestuur@svaaa.nl

https://www.svaaa.nl/

Modus

Toegepaste Wiskunde​

bestuur@svmodus.nl

https://www.svmodus.nl/

ForensX

Forensisch Onderzoek​

bestuur@forensx.nl

http://www.forensx.nl/

BioTech

Biomedische Technologie​

bestuur@svbiotech.nl

http://www.svbiotech.nl/

A-Tech

Engineering​

bestuur@a-technology.nl

https://amsterdam-technology.nl/

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 1 november 2022