A-Z Studenten Master Structural Engineering

Bijles in exacte vakken

Veel studenten van de faculteit Techniek struikelen over de exacte vakken, zoals wiskunde, terwijl zij in principe wel geschikt zijn voor het beroepsprofiel. Daarom hebben een aantal opleidingen een 'exacthoek', waar ouderejaarsstudenten offline en/of online kunnen helpen met exacte vraagstukken. Ook zijn er opleidingen waar je in een groepje bijles kunt krijgen van een ouderejaarsstudent.

Ik zoek bijles

Exacthoek: fysiek en/of online

De opleidingen/leerroutes Aviation, Civiele Techniek en Bouwkunde hebben al een fysieke plek in het projectlandschap: een zichtbaar hoekje, waar (meestal op gezette tijden) een medestudent je kan helpen met vragen over de exacte vakken. Daarnaast bieden deze opleidingen meestal ook een on-line platform waar studenten met elkaar in contact zijn om elkaar te ondersteunen. Andere opleidingen zijn nog bezig met het ontwikkelen van zo'n exacthoek. Informeer bij de exactdocenten en/of studiebegeleider hoe ver jouw opleiding hiermee is.

Heb je een functiebeperking en wil je daarom graag extra ondersteuning bij wiskunde? Lees meer over de bijles wiskunde op de faculteit Techniek in het lemma van Casa Technica.

Bijlessen

Je kunt voor bijles terecht bij de volgende contactpersonen:

Opleiding/Leerroute

Contactpersoon Service
Aviation Bette Ruting Hoek Exact
Built Environment Op dit moment geen activiteit
Toegepaste wiskunde

Aleid Horjus

Leveren studenten voor bijles wiskunde bij andere studierichtingen
Civiele techniek

Judith Fokkema

Eigen wiskunde-ondersteuningsproject met studentassistenten

Engineering Op dit moment geen activiteit
Forensisch onderzoek
Logistiek Lida Nijgh
Maritiem officier Stanley Cijntje Bijles aan groepje studenten, spreekuur

Als jouw opleiding aan dit bijlesproject meedoet en als er genoeg bijlesgevers beschikbaar zijn, dan word je gekoppeld aan een bijlesgever samen met een drietal andere bijlesvragers. De contactpersoon geeft je dan de naam op van een ouderejaarsstudent die jou kan begeleiden. Dat kan ook iemand zijn van een andere opleiding.

Meld je dus ook alleen aan als je écht bijles wilt krijgen, want anders houd je onnodig een plekje voor iemand anders bezet! Na de koppeling is het natuurlijk belangrijk om zo snel mogelijk een eerste les af te spreken met de jouw toegewezen bijlesbegeleider.

Als bijlesnemer heb je dan maximaal recht op 9 uur bijles per blokperiode. Samen met je bijlesgever en de andere bijlesnemers maak je afspraken over hoe deze uren ingedeeld worden. Wel wordt verwacht dat je enigszins flexibel bent in de mogelijke tijden. Het is immers een stukje service naar jou. Je stemt in een eerste bijeenkomst met elkaar af wat de specifieke wensen, behoeften en de beschikbaarheid zijn.

Ik wil graag bijles geven

(Wiskunde)bijles

Binnen de faculteit Techniek hebben veel propedeusestudenten moeite met exacte vakken zoals wiskunde, terwijl zij wel geschikt zijn voor hun opleiding. Deze studenten vallen misschien ten onrechte af als zij geen extra hulp krijgen. Jij kunt ze die hulp bieden!

Tegelijkertijd krijg jij de kans om ervaring op te doen met het lesgeven en coachen. Dat is goed voor je vaardigheden, zoals het motiveren en stimuleren van anderen in toekomstige werksituaties. Ook is het handig om te noemen in je CV en bij een sollicitatie.

Wanneer kun je (wiskunde) bijles geven en hoe werkt het?

Ben jij redelijk tot goed in vakken als wiskunde en vind je het leuk om bijles te geven aan eerstejaars, dan meld je je aan bij je SLB-docent/CASA vertegenwoordiger: zie hierboven in de tabel de naam per opleiding. Van hem/haar verneem je of je geplaatst kan worden, welke vorm de "bijles" kent en wie je gaat begeleiden.

Je helpt eerstejaarsstudenten in principe met het voorbereiden van hun (her)tentamen. Je geeft dan in een lesperiode 9 uur bijles aan een groepje van maximaal 4 studenten. Je krijgt 3 uur voorbereidingstijd. In totaal krijg je dan voor 12 uur betaald. Als veel eerstejaarsstudenten zich opgeven voor bijles, is het ook mogelijk om twee verschillende groepjes te begeleiden.

Uitwisseling

Per periode is er ook een uitwisselingsbijeenkomst voor bijlesgevers van verschillende opleidingen. Op deze avond word je gecoacht in de didactiek en wissel je ervaringen uit. Je leert van elkaar door situaties en/of problemen te bespreken. Zie dit als een meerwaarde om je inzicht te versterken en je vaardigheden in het begeleiden te vergroten. Deze bijeenkomsten zijn verplicht.

Andere mogelijkheden om ondersteuning te bieden: helpdesk/exacthoek, klassenassistent

Informeer ook bij je opleiding naar evt. andere mogelijkheden om eerstejaars te ondersteunen in met name de exacte vakken. Denk hierbij aan klassenassistenschap dat bij enkele opleidingen mogelijk is. Dat kan zijn: een on-line platform voor ondersteuning bij vragen over exacte vakken/lessen;een fysieke hoek in het studielandschap waarop een bepaald moment hulp geboden wordt in de exacte vakken; of een andere organisatievorm.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 10 november 2020