A-Z Studenten Master Leraar Engels

Examencommissies

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

Als student of docent kun je bij de examencommissie terecht voor:

 • Vragen over de Onderwijs- en Examenregeling
 • Vragen over het bindend studieadvies
 • Verzoek om aangepaste vorm van toetsing (bijv. in geval van een functiebeperking of bij een blessure)
 • Verzoek om vrijstelling
 • Verzoek om getuigschrift
 • Verzoek om extra herkansing van studieonderdelen
 • Klachten over (de beoordeling van) een toets
 • Kwaliteit van een toets
 • Volgen van een minor buiten de opleiding of de HvA
 • Volgen van een buitenlandstage
 • Aanvraag cum laude geslaagd

Oneens met beslissing Examencommissie?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het CBE kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 27 juni 2023