A-Z Studenten Master Leraar Engels

Algemene verkoopvoorwaarden

De HvA kent twee soorten algemene voorwaarden: die voor particuliere afnemers en voor professionele afnemers.

Verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers

In de verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers vind je de regels die gelden tussen jou als cursist en de HvA. Heb je je ingeschreven voor een cursus, dan mag je binnen 14 dagen na inschrijving die inschrijving ontbinden, zonder dat je daarvoor een reden voor hoeft op te geven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald. Het ontbinden kan via een aangetekende brief of via een mail met daaraan aangehecht een ingevuld herroepingsformulier.

Na 14 dagen geldt de annuleringsregeling uit de algemene verkoopvoorwaarden voor particuliere afnemers.

Verkoopvoorwaarden voor professionele afnemers

Voor professionele afnemers die een overeenkomst met de HvA aangaan, gelden de algemene verkoopvoorwaarden.

Overeenkomsten kunnen gaan over de afname van onderwijsdiensten van de HvA. De algemene verkoopvoorwaarden regelen de afspraken tussen de HvA en de afnemer rondom zo'n overeenkomst.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 23 september 2022