A-Z Studenten Master Leraar Engels

Academie van de Stad

De Academie van de Stad (AvdS) is een ideële stichting waarbij studenten deelnemen aan maatschappelijke projecten in de stad. Studenten leren van de stad en dragen tegelijkertijd bij aan het ‘beter worden’ van de stad.

Academie van de Stad legt verbinding tussen vragen die leven in wijken in de stad en het onderwijs. Studenten krijgen hier studiepunten voor. De projecten zijn zeer uiteenlopend, van het lesgeven aan allochtone vrouwen, het verzorgen van socratische dialooggesprekken om homofobie tegen te gaan tot het doen van vele wijkgerichte onderzoeken.

AvdS is een ideële stichting die zich inzet voor de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad Amsterdam, Utrecht, Almere, Haarlem, Lelystad en Amersfoort. Samen met stadsdelen, woningcorporaties, het hoger beroepsonderwijs en universiteiten zet AvdS projecten op met thema’s als leren en opgroeien, integreren en participeren, jeugd, wonen en leven, economie en stedelijke ontwikkeling

Voor informatie over alle projecten en contactgegevens, zie de website academievandestad.nl .

Studenten doen onderzoek, coachen en begeleiden specifieke doelgroepen. Hierbij helpen zij bij ideevorming of dragen bij aan de realisatie van praktische vraagstukken. In groepen vanuit vakgerichte modules of vanuit hun stage- of afstudeeropdrachten. Mee kunnen doen en een actieve, inclusieve plek in de samenleving stimuleren voor iedereen; dat is waar het bij het thema Participatie & Activatie om draait. Vanuit dit thema begeleiden de studenten van StudentJobCoach jongeren in Amsterdam Noord bij het vinden van een passende dagbesteding; zoals een opleiding of baan. Een ander voorbeeld is het project Educoach , waarbij studenten vier uur per week (taal)cursisten ondersteunen met de Nederlandse taal en hun inburgering. Hierbij stimuleren ze cursisten om ook activiteiten buiten de klas te ondernemen, zodat ze nog meer in contact komen met de Nederlandse taal.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 29 oktober 2019