Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Master Legal Management

Competenties

De kwalificaties van de afgestudeerde master Legal Management zijn geformuleerd in vijf competenties. Een competentie wordt opgevat als ‘de bekwaamheid om kennis, inzicht, vaardigheden en attitude in samenhang adequaat toe te passen in de beroepspraktijk’.

Competenties zijn gekoppeld aan het succesvol kunnen handelen van een professional op alle relevante aspecten van het beroep in diverse beroepscontexten. Elke competentie omvat een toelichting en drie of vier voorbeelden van beroepssituaties.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 6 juli 2021