A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Portflow

Het portfolio voor HvA-studenten

Als student wil je jezelf ontwikkelen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Je wilt weten waar je sterke punten liggen en waar je nog aan moet werken. Daarom werken we binnen de HvA met een digitaal studentportfolio: Portflow.

Wat is het en wat biedt het jou?

Portflow is jouw eigen portfolio waarmee je tijdens je hele studie feedback en bewijsmateriaal over je vorderingen verzamelt, uitwisselt en deelt met iedereen die je wilt.

Je kunt in Portflow feedback ontvangen van medestudenten, docenten en andere professionals binnen en buiten de HvA om op die manier van elkaar te leren. Dit stimuleert een actieve en betrokken leeromgeving waarin je wordt aangemoedigd om jouw grenzen te verleggen en te streven naar continue verbetering.

Met Portflow kun je reflecteren op jouw leerproces, doelen stellen en de vooruitgang volgen die je hebt geboekt. Op die manier zie je waar je sterke punten liggen en waar je nog aan moet werken, zodat je beter(e) keuzes kunt maken en meer regie kunt nemen over je eigen studie.

Bekijk wat Portflow voor jou kan doen

Kan ik Portflow al gebruiken?

Zodra Portflow beschikbaar wordt gesteld voor jouw opleiding, hoor je dat van je docent.

Let op wat je met wie deelt in Portflow!

Als je Portflow nu al gebruikt, wees je er dan van bewust dat het delen van persoonlijke informatie risico's met zich kan meebrengen. Denk hierbij aan je volledige naam, adres, telefoonnummer, andere gevoelige gegevens en persoonlijke reflecties. Daarom de volgende dringende adviezen:

  • Let op wat je met wie deelt binnen Portflow.
  • Beperk het delen van informatie tot degenen met wie je een professionele relatie hebt, zoals docenten, medestudenten of potentiële werkgevers en stageverleners.
  • Zorg ervoor dat je altijd de privacy-instellingen van je portfolio controleert en beheert om ervoor te zorgen dat alleen de gewenste personen toegang hebben tot je gegevens.

Weet dat het portfolio geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt zoals etniciteit, seksuele geaardheid of medische gegevens. Jouw privacy is belangrijk voor ons en we zullen je nooit vragen om dit soort persoonlijke informatie in het portfolio te delen.

Gepubliceerd door  ICT Services 2 april 2024