A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Studentenenquêtes

Bij de HvA bouwen studenten en medewerkers samen aan een stimulerende leeromgeving. Door feedback aan jou te vragen krijgen we een beeld hoe goed dat lukt én waar het beter kan. Dit doen we via verschillende onderzoeken.

Hier volgen alle enquêtes en lees je hoe jij bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. In onderstaande Infographic is inzichtelijk gemaakt welke studentenonderzoeken je gedurende je studieloopbaan (kan) tegenkomen. Nog vragen? Stuur een mail naar Institutional Research (IR).

100Dagen Monitor

Ongeveer 100 dagen na de start bij de HvA krijgen alle voltijd- en deeltijd eerstejaarsstudenten van bachelor- en associate degree opleidingen een uitnodiging voor de 100Dagen Monitor. We vragen naar jouw ervaringen. Zijn de lessen zoals verwacht? Hoe is je contact met medestudenten en docenten? Bevalt het studeren op hbo-niveau?

Wat doen we met de resultaten?

Hoe beter jij je thuis voelt, hoe groter de kans dat jij je studie succesvol doorloopt. We gebruiken de uitkomsten om de aansluiting en start voor nieuwe studenten te verbeteren en makkelijker te maken.

Persoonlijk advies

Na het invullen krijg je persoonlijk advies: over studieverwachtingen, studievaardigheden en studiedruk. Per onderwerp ontvang je tips om het makkelijker voor jezelf te maken.

In onderstaande infographic zie je de resultaten van de 100Dagen Monitor van het studiejaar 2023/2024:

Vergelijk de actuele uitkomsten met de 100Dagen Monitor van 2022-23 (pdf)

Nationale Studenten Enquête (NSE)

Elk jaar in januari ontvang jij een mail van het Landelijk Centrum Studiekeuze om de NSE in te vullen. De NSE geeft alle universiteiten en hogescholen inzicht in de tevredenheid van studenten. Wat vind je van je opleiding, de docenten, de manier van toetsen en beoordelen en hoe uitdagend is je opleiding?

Wat doen we met de resultaten?

Met de uitkomsten kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en indien nodig bijsturen. Studiekiezers gebruiken de resultaten bij het maken van hun studiekeuze. De resultaten komen in ranglijsten waaronder de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Extra vragen

Een groot deel van de vragen wordt aan alle studenten gesteld. Daarnaast zijn er onderwerpen die hogescholen en universiteiten zelf kunnen kiezen om toe te voegen aan de vragenlijst. Zo kiest de HvA o.a. voor aanvullende vragen over gelijke behandeling, flexibiliteit studieprogramma en praktijkgericht onderzoek.

Factsheet NSE 2024

HvA-studentenpanel

Wil je meepraten en meedenken met de HvA? Wij zijn continu op zoek naar studenten voor het studentenpanel . Je geeft zo’n zes keer per jaar je mening via een online vragenlijst over onderwerpen die spelen bij de HvA. Denk bijvoorbeeld aan flexibel onderwijs of studentenwelzijn. Je kiest zelf per keer wanneer je meedoet. Als dank voor je deelname spaar je automatisch voor Bol.com- en Thuisbezorgd-bonnen.

Wat doen we met de resultaten?

Met de resultaten kunnen wij het onderwijs verbeteren.

Aanmelden

Word ook lid en meld je aan voor het HvA-studentenpanel .

Onderwijsevaluaties

Jouw opleiding vraagt je regelmatig wat jij vindt van een blok, vak, module of programma. Deze onderwijsevaluaties (ook wel blok- of module-evaluaties genoemd) gaan digitaal of direct in de klas. Daarnaast zijn er gesprekken met groepen studenten. Hierin kun je aangeven hoe je een specifiek onderdeel van het onderwijs hebt ervaren en wat naar jouw idee goed ging of beter kan.

De manier waarop en de frequentie van de onderwijsevaluaties verschillen per opleiding.

Wat doen we met de resultaten?

De opleiding kan met de evaluaties aanpassingen op vakniveau doorvoeren in het onderwijs.

HBO-Monitor (tweejaarlijks)

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder afgestudeerde hbo’ers in Nederland. Het onderzoek brengt jouw overgang naar de arbeidsmarkt in kaart én hoe jij achteraf terugkijkt op je opleiding. Je ontvangt één tot anderhalf jaar na afstuderen een uitnodiging. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University en DESAN Research Solutions voeren dit onderzoek uit in opdracht van de HvA.

Vanaf studiejaar 2025-2026 doet de HvA om het jaar mee aan het onderzoek. Studenten die in het voorgaande studiejaar (2024-2025) zijn afgestudeerd worden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. In het studiejaar 2024-2025 doet de HvA niet mee aan het onderzoek.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten helpen om de onderwijskwaliteit te optimaliseren. Zo help je dus het onderwijs te verbeteren voor alle studenten na jou.

De HvA-brede resultaten van de laatste HBO-Monitor vind je in de factsheet.

Exit Monitor

Mocht jij voortijdig stoppen met je studie, dan vragen we je met de Exit Monitor naar de reden hiervan. Ga je met je propedeuse door naar een universiteit, heb je een verkeerde studie gekozen of stop je om persoonlijke redenen?

Wat doen we met de resultaten?

Met de Exit Monitor onderzoeken we hoe we kunnen voorkomen dat studenten tussentijds stoppen. Soms betekent dit dat we studieonderdelen herzien of dat we de begeleiding van studenten aanpassen om uitval te voorkomen.

Zodra je je uitschrijft in Studielink, kun je de korte vragenlijst van de Exit Monitor meteen invullen.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 12 juli 2024