A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staan alle regels die gelden voor jouw opleiding. Bijvoorbeeld over:

  • opbouw onderwijsprogramma
  • tentamens, toetsen en beoordelen
  • bindend studieadvies (BSA)
  • afstuderen en diplomering
  • vrijstelling

De OER is onderdeel van het HvA-Studentenstatuut en gebaseerd op de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW ).

Waar vind ik de OER?

Je vindt de OER van je opleiding in de Studiegids . Ga naar studiegids > selecteer je opleiding > kijk onder 'Onderwijs- en Examenregeling'.

Afstuderen en diplomering

De examencommissie stelt vast of je voldoet aan de regels voor het afsluitend examen zoals vastgesteld in de OER. Op basis van deze regels wordt bepaald of je alle kennis, inzicht en vaardigheden hebt verworven die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad en of je voor het diploma in aanmerking komt.

Geldigheid en vaststelling

De OER geldt voor één studiejaar. De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de OER van je eigen opleiding. Na advies en instemming van de opleidingscommissie (OC) en de deelraad, stelt de decaan van je faculteit de OER definitief vast.

Meedenken?

Wil je meedenken over de OER van je opleiding, neem dan contact op met de OC van je opleiding.

Zie ook

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 31 januari 2018