A-Z Studenten Leraar Horeca en Voeding

Filmen en fotograferen op HvA-locaties

De locaties van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) kunnen een decor zijn voor film-, foto- en geluidsopnamen. De HvA werkt daar -onder voorwaarden- graag aan mee.

Voor alle opnamen geldt dat toestemming van de HvA nodig is en dat film of fotografie het onderwijs, het onderzoek en de bedrijfsvoering niet hindert.

De HvA honoreert aanvragen waarbij sprake is van een directe relatie met de hogeschool, zoals een interview met een docent van de HvA of verslaglegging van een activiteit aan de HvA.

Verzoeken van commerciële partijen of verzoeken voor commercieel gebruik worden niet ingewilligd.

Let op: er is een apart formulier voor medewerkers en studenten, en één voor externen, zie onderstaand.

NB. Alleen aanvragen die minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de gewenste opnamedatum zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

19 april 2022